Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/211

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

epicydi m n fimul.Moueatur iam eccentri apogeumin praecedentia, quantum epicyclus in confcquentia, ambo aequaliter circa e reuolutionibus aequalibus Si menftruis ad medias Solis coniun&iones ueJ oppofitiones,&a e c li nea medrj loci Solis inter illa femper me// dia iit, Lunacp rurfus in praecedentia ex apogeo epicydi.His em fi c cofti tutis co-gruere putant apparentia.Cu enim epicy cius in femeftri tempore a Sole quidc fe- * micircuIu,abapogeo aute eccentri totam copleat reuolutionem,confequens eft, ut in medio huius temporis, quod eft circa Lunadiuiduam e diametro s d inuice op ponantur,# epicyclus in eccetrofiat peri geus,ut in o fignoeubi propinquior terrae fa&us maiores efficit inaequalitatis differentias. iEquales enim magnitudines inaequalibus cxpofitzcinteruallis^quae oculo propinquior,maior apparet.Erant igitur minimx,quando epicyclus in a fuerir,ma ximae uero in o.Quoniam minimam habebit rationem m n dimetiens epicydi ad a b lineam, maiore uero ad g e caetcris omnibus, quae inalqs locis reperiuntur,cum iplaG e breuifsima fit omnium, & a e fiue aequalis ei d e,eorum longi fsima quae i cen tro terne in eccentrum circulum poliunt extendi.

De earum aflumptionumdefe&u, Cap. 11,

Alem fane drculorum compofidonem tanquam co fendentem lunaribus apparentias ailumpferuntpri ores. Verum fi rem ipfam diligetius expenderimus no aptam fatis nec fufficietem hancinueniemushy pothefim. Quod ratione Si fenfu poflumus comprobare.Dum enim fatentur,motum centri epicydi aequalem efle circa centru terrae, lateri etiam oportet inaequale effe in orbe proprio, que defcribit,eccentro.Quoniam fi, uerbigratia, a b b angulus fumatur pardum XLv.hoc eft dimidius redi, & aequalis ipfi a b d»ut totus suo redusfiat, capiatur^ centrum epicycliin o,