Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/213

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

inclinationemanifefta fefe fecuerint in lunari corpore, nece (Te habent efficere lunaris apparentiae diuerfitatem ,ut iri alio Joco uideatur a conuexitate terra: per obliquum cotuentibus ipfam, quam r|$,quii centro uel uertice fuo Lunam confpexerint.Ta» les igitur commutationes pro ratione lunaris a terra diftanria uariatur.Maximacnim Mathematicorum omnium confenfu eft partium LXim.flifcxtantis, quarum quae a centro terra; ad fuperficiem eft una, fed minima fecundum illorum fymmetri* am debuiteflepartium xxxm.totidem^fcrupulorum,ut Lu na ad dimidium fere fpacium nobis accederetper confequen tem rationem oportebat parallaxas in minima 5t maxima di* ftantia in duplo quafi inuicem differre. Nos autem eas qua; in diuidua Luna crefcente SCdecrefcente fiunt, etiam in periga;o epicydi parum admodum uel nihil differre uidemus ab eis, qua: in defe&ibus Solis & Luna: contingunt, ut fuo loco affa* timdocebimus.Maximeuerodeclarat errorem ipfum Luna; corpus, quod fimili ratione duplo maius & minus uideri con* tingeret fecundum diametrum. Sicut autem circuli in dupla funtrationefuorum dimetientium, quadruploplerunqj ma* ior uidereturin quadraturis proxima terra;,quam oppofita So li, fi plena lucerettfed quoniam diuidua lucet,duplici nihilomi nuslumine luceret, quam illic plena exiftens. Cuiusoppofi* tum quamuisperfe manifeftum lit, fi quis tamen uifu fimpli* cinon contentus per dioptram Hipparchicam,uel per alia qua; uis inftumenta, quibus Luna:dimetiens capiatur, experiri uo luerit,inueniet ipfum non differre, nifi quantum epicyclus fine cccentro illo poftulauerit. Eam ob caufam Menelaus &Timo* charcs circa ftellarum fixarum inquifitioncm per locum Lu* na: non dubitauerUnt eodem femper uti lunari diametro pro femifle unius gradus, quantum Luna plerunque occupare ui deretur. Alia demotu Luna: fententia, Cap. m,

Ta (ane apparet,necp eccctru efle,per que epicyclus maior ac minor appareat, fed aliu modu circuloru.

Sic enim