Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/214

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

Sit enim epicyclus a B,quem primum maiorem^ nuncupabit mus,centrum eius fit c,8C ex centro terra: quod fito,re(fla linea d c extendatur in fummam abfidem cpicydi,&in lpfo a centro aliud quoqjparuumepicydiudefcribaturef,& hoc omniaiii eodem plano orbis obliqui Luna:. Moueatur au tcmcinconfequentia,A uero in procedentia, ac rurfus Luna ab f fuperiori parte ipfius e f in coiu fequentia,eo feruato ordine,ut dum linea d c hie*

\ rit una cum loco Solis medio,Luna femperproxi maficentroc,hoceftinEfigno, fub quadraturis autem atq? in f remotifsima. Quibus fic conftitu* ris,aio lunares apparentias congruere. Sequitur enim,qudd Luna bis in menfecircumcurret epicy dium e F,quo tempore c femel redierit ad Solem, uidebiturqjnouafii plena minimum agere circu* lum,nempc cuius quo ex centro fuerit ce. In qua* draturis autem maximum fecundum diftantiam a centro c f . Siccp rurfus illic minores,hic maiores oqualitatis & apparendo differentias efficiet fub fimilibus fed inoqualibus circa c centrum circum ferentqs.Cumfcpc centrum epicydi in homoccn* tro terro circulo femper fuerit,non adeo diucrfas parallaxas exhibebit, fed ipfi epicydo folu confor mes.Etin promptu caufaerit, cur etiam corpus lu = nare fibi fimile quodammodo uideatur,atqj cote

ra omnia quo circa lunarem curium cernuntur fic cuenient.Quo deinceps per hanc noftram hypothefim demon firaturi fumus, quanqj eadem rurfus per ecccntros fieri pof* funt,ut arca Solem fecimus debitapriportione feruata.Incipie mus autem a motibus oqualibus,uti fuperius faciebamus, fine quibus inoqualisdifccrni non potclf. Verum hic no parua dif ficultas exiftit propter parallaxas quas diximus.Quam ob rem per Aftrolabia atep alia quouis inftrumenta non eft obferuabi lis locus eius.Sed naturo benignitas humano defiderio etiam inhacparteprouidit,quo certius per defe&us eius,qudm ufii inftrumentorumdeprohendatur, ac abfcp erroris fufpicione.