Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/215

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


Nam cum extera mundi pura fint,& diurnae lucis plena,node non aliud e fle conflat,quam terrae umbram,quae in conicam fi guram nitit.ur,dcfinitcj} in mucronem,in quam incidens Luna hebetatur,atqj in medqsconftituta tenebris,intelligiturad So lisoppolitum locum perucniflie.Necpuero Solares defedus, q Lunxpbicdu fiunt, certum prxbent loci lunaris argumentu. Tunc enim accidit jl nobis quidem Solis & Luna? coniundio* nem uidcri,quae tamen comparatione centri terrae,uel iamprae terijt.ucl nondum fada cft, propter didam comutationis cau-fam.Et idcirco eundem Solis defedum non in omnibus terris aequalem magnitudine&duratione,nec£fuispartibus fimilem cernimus.In lunaribus uerodeliquqsnullum talecontingit im pedimentum.fedubicpfui fimiles funt.Quoniamumbrxillius hcbetatricisaxem terra per centrum fuum a Sole tranfmittit, fumcj?proptcrea lunares defedus accommodatifsimi, quibus cenilsima ratione curfus Lunae depraehendatur.

De reuolutionibus Lunae, 8C motibus eius particularibus. Cap. mr.

Xanriquifsimisigitur,quibus hcccres curae fuit,ut pofteritati numeris traderetur, repertus eft Meton Athenienfis,qui floruit Olympiade trigefimafepti^ ma.Hicprodiditin xix.annis folaribus ccxxxv menfes compleri,unde annus ille magnus hoc eft,

dcccmnouenalis Meioticus cft appellatus. Qui numerus adeo placuit,uti Athenis alqsq* infignioribus urbibus in foro pfige* rctur,qui etia ufep in praefens uulgo receptus eft, qd per iplum ex iftiment certo ordine coftare principiat fines mcnlium. An num quoqj Solarem dicru ccclxv.cum quadrante commen< furabilemxpfi mefibus.Hincilla periodus Callippica lxxvi. annorum,quibus decies Si nonies dies unus intercalatur, Si ips fum annum Calippicu nominauerunt. At Hipparchi folertia reperitincccun.annis totudiemexcrefcere,& tuncfolum uc rificari, quando annus Solaris fuerit ccc. parte dici minor. Ita quocp ab aliquibus annus ifte magnus Hipparchi denomu-