Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/231

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

proditu inuenimus.Excitetur iam ex cetro f ipfi e c ad angulos redos.quae fit f l,& extedatur in reda lineam f l M,fecabicc£ bi fariaGEin l figno.QuoniS igitur bd reda linea part.;o6>^;.Sr dimidia cb,hoc eft l B.parc.^ztnerit tota dr quaru

fGeft;oooo.quarumetiamDreftj;6zz6,Trianguliergo dr, duo latera df,SCde datafunt,datur cjqjDFi. part. lxxxviii. (crup.xxi.5C reliquus fdl partis unius, (crup.xxx ix.SC 1 e m circumferentia fimiliter partiu lxxx viii.fcrup.xxt.SC m c dimidia ipfius e b c part. Lxx.fcrup. xxix, erit tota 1 m c partiu CLviiufcrup.L.SCreliquafemicirculiocpartiu xxi. fcrcp.x. Et hacc erat diftautia Lunae ab apogaco epicydi,fiue anomaliae locus in tertia eclipfi ,& g b c in fecunda partiu lxxiiii. ferup. xx vn.ac tota g b a in prima colligit partes ixxxxni.fcru.Li. Rurfus in tertia edipfi ide angulus, ut in centro partis unius, fcrup.xxxix.quae profthaphaerefis eft abIatiua,8C totus 1 db angulus in fecunda ed/pfi partiu un. ferup. xxxvm.ctiaab-latiua profthaphaerefis,ipfa enim ex g d c part. 1, xxxix.8C ip= fiuscDB part. n.fcrup.Lix.cofiituitur:5C reliquus igitur angu lus a toto a d b part.quinqj,3C eft a d i,qui remanebit fcrupulo^z primoru xxiuquae adrjciutur aequalitati in prima edipfi. Qua propter locus aequalis Lunae in prima edipfi erat in xx 1 i.part. m.ferup, Arietisiapparetix ueroxxii.fcrap.xxv.ac tot gtes, qt Sol ex oppofito Librae cotinebat. Ita quocp in altera edipfi medius Lunae motus erat in partibus xx vi. L.Pifciu. In tertia ueroxm.Pifcium.AcLunarismediusmotusper que feparac abannuo terrae in prima edipfi part. ctxx.fcrup.L. Infecuda partes cixxxn,fcru.i.i,ln tertia partes cx.xxix.fcru. lviu. Eorum quae de aequalibus Lunae motibus longitudinis anomalia: expofitafiint comprobatio, Cap. vi,

X his etia quae in lunaribus deliquqs expofita funt, licebit experiri. An Lunae motus aequales, qs ia ex-pofuimus,rede fe habeant. Oftenfum eft enim ,cp in fecunda primaru edipfium,erat lunaris a Sole di flantiapart.CLXXXii,fcrup.xi.vii. Anomaliae part,