Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/232

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

ftrup.xxxvm. In fecunda uero fequcntium noftri temporis eclipfi Luna; motus a Sole part. CLXXxn.fcrup. L.anomaliar part.LXxmi.fcru.xxvn.Patetquddin medio tempore com® pleti funtmefes x vii. clx vi.ac infuper fcrupulaprima quali quatuor gradus. Anomalia: quoq* motus reieclis drcuIis integris partes nouem,fcrup. quadraginta nouem. Tempus autem quod interccfsit ab anno decimonono Adriani, menfe Chiach Mgyptio, die fecuda Si duabus horis ante medium noctis,qua dies mentisfecutuseft tertius,ufqjad antium Chrifti millefi-mum quingenteiimum uigeiimum fecundum, ac quintum diem Septembris unahoraSi triente unius tempore apparenti, quodcua:quatufuerit,luntanniiEgyptq m. ccc. lxxxviii. dies cccii.horae tres.fcrup.xxxiii i.ln quo tempore poft com pietas veuolutiones menfium decemfeptem milium centum Si Lxv.azqualium fecundum Hipparchum S£ Ptolemaeum fuif-fentpartes cccLvini.fcrup.xxxvm.Anomalia; uerofecundu Hipparchum partes tx.fcrup.xxxix.fed fecundum Ptoleme ura part.ix.fcrup. xt. Deficiunt igitur ab illis motui Luna;, fcrup.primaxxvi.anomaliarfcrup. prima xxxvtu.quceno-ftris accrefcunt confentiutn^ numeris,quos expofuimus.

De locis longitudinis 8i anomalia; Lunaris. Cap. vi i.

Am quocp eorum uti fuperius, & hic loca lunt prefigenda ad annorum conftituta prirfcipia.Olympi* adum, Alexandri, CaTaris, Chrifti, Si fi qua: prte terea cuicp placuerint* Si igitur illam trium cdipfi® um prifcarum fecundam confideremus, fadam dedmonono anno Adriani,duobus diebus menGs Chiach ^Egyptiorum, una hora tequinocftiali ante medium nocftis Alexandrite, nobis autem fub meridiano Cracouienfi duabus horis ante medium nodlis, inueniemus a principio annorum Chrifti ad hoc momentum annos iEgyptios cxXxm.diescccxxv. horas xxii. fimpliciter, exaefee uero horas xxi.fcru.xxx vi i.ln quo tempore Lunaris motus cft fecundu numeratione noftra partes cccxxxn.fcr.XLix.Anomalig parr.ccxvii.fcru.xxxn.Qug