Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/245

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

eodem Alexandriconftituto principio funt anni yEgyptq mil leodlingenti triginta duo , dies ccxcv,hora:undecim, ferup. xlv, tempore apparenti:aequato uero horae xi.fcrup. Lv.un-de aequalis Lunae motus eratpartiumCLxxxii.fcru.xviu, anomaliae locus part. CLix.fcrup. lv. aequatum uero parti» um c LXi.fcrup.xn i. proflhaphaerefis qua motus aequalis minor erat apparente, partis unius, fcrup.x liiii. Patet igitur in utracp eclipfi aequalem fuifle Luna: a terra diftantiam, & So-lem utrobiep apogaeum fere.fed differentia erat in deliqui}? di gitusunus. Quoniam uero Lunae dimetiens dimidium fere gradum occupare confueuit,ut poflca offendemus, erit cius duodecima pars pro digito uno,fcrupuI, n.s.quibusorbi obii quo Luna: circa fedliones eclipticas congruit gradus fere dimi dius ,quo in fecunda eclipfi remotior fuerit Luna a fedlionc a* fccndente,quam in prima adcfccndence fcdtione,quo liquidif* fimum eft latitudinis Luna: uerum motum fuifTe poft comple tas reuolutiones partes c lxxix.s.Sed anomaliae lunaris inter primam & fecundam edipfim addit aequalitati fcrup.x x i.qui* bus proflhaphaerefcs fcinuicem excedunt. Habebimus igitur aequalem latitudinis Luna: motum poft integros circulos part, ci.xxix.fcrup. li. Tempus autem inter utrumcp deliquium erant anni mille fcxcenti odtuaginta tres,dies ocluaginta odio, horaexxn.fcrup.xxxv.temporcapparcte, quod aequali con fentiebat, In quo tempore completis rcuolutionibus aequalibus , uigefies bis mille quingentis feptuaginta feptem funt par tes c LxxiXtfcrup, Qua congruunt noftris,quos iam expo

fuimus. De locis anomalia: latitudinis Lunae, Cap. xim,

T autem huius quocp curfusloca firmemus ad prg aflumpta principia, affumpfimus hic quocp binos defedius lunares, non ad eandem fedtionem, necft e diametro Si oppofitas partes , ut in praecedens tibus, fed ad eafdem Boream uel Auftrum, Caetcris uero

omnibus