Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/247

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

a feftio ecliptica defcendens,B fcandens. Aflumanturfcjj binae cir cumferentia ad Auftrinas partes aquales a f, b E,prout prima ecliplis fuerit in f figno/ecuda in e. Ac rurfusFK profthapha rcfis ablatiua in priori eclipfilE e adie&iua in fecunda, Quonri am igitur k l circumferentia partium eft CLix.fcru.l vi.cui fi appontaur f k, qua e* rat part. mi.fcru.xx. & e e part. liir.fcru, xxvm.erit tota f kl e parr.CLX vm.fcru.

XLimreliquum cius e femicirculopart.xr, fcrup.x vn.cuius dimidiu eft part. v. fcru. xxxix.aquale utricp a f,& a e , ueris Lu* i

na diftantqs a fegmento a b , &propterea af k part.eft ix.fcrup.Lix.Vnde etiam co flat a Boreo limite,hoc eft,c a f k,medius latitudinis locus par* tiumxcix.fcrup.Lix.Suntq?ad hunc locum ,& tempus illius obferuationis Ptolemaica a morte Alexandri anni i^gypii) ccccLvu.diesxci,horax.adapparentiam,'ad aqualitatem autem hora ix. ferup. Lim.fub quibus motus latitudinis eft part.L.ferup. Lix.qua cum ablata fuerint partibus xcix.fcru, Eix.remanentpartesxLix.xn meridie primidiei menfis pri* mi Thoth,fecundum vEgyptios ad principium annorum Afe* xandri.Hincad catera principia dantur iuxta differentias tem porum,loca curfus latitudinis Luna i Boreo limite fumpta,un demotum ipfum deducimus. Quoniam a prima Olympiade ad Alexandri morte funt anni JEgyptif ccccu.dies ccxEvir. quibus pro aqualitate temporis auferuntur ferup, vn.unius hora,fubquo tepore curfus latitudinis eft part.cxxxvi. fcru. lvii.A prima rurfus Olympiadead Cafarem funt anni JEgy ptii Dccxxx.hora xi i.fed aqualitati adijeiuntur fcrupula ho raria decem,fub quo tempore motus aqualis eft partium ccvt ferup. li 11. Deinde ad Chriftum funt anni xl v.dies xi i.Si igi tur a x l ix.gradibus demantur c xx x vi.fcrup. vvu. accom* modatis cccLx.circuli,remanent partes ccLXxn.fcrup.in.ad meridiem primi diei Hecatombaonos prima Olympiadis. His fidenuo addantur partes cc vi.fcrup.Lin.colligunturpar tes cx vi 11 .ferup, Lvi.ad mediam noclem ante Calend lanuarq