Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/248

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

annorum Iulianoru,additis deniqj part.x.fcrup.xLix. collis iturlocusChriftiadmediam fimiliter no<fiem anteCalend. anuarij,partibus cxxix.fcrup.xLv,

Inftrumcnti parallatici conftruftio. Cap, xv.

j Vdd autem maxima latitudo Luna:, iuxtaangulu j fcdionis orbis ipiius SC (igniferi, fit quinqj partiu,

quarum circulus eft cccux. non eam occafionem I experiendi nobis fortuna contulit, quam C.Ptoles ma:o,commutationum lunarium impedimento.llte enim Ales xandria?, cui polus Boreus eleuatur grad.xxx.fcrup.Lvuu attendebat,quantum maxime acceflura eiTetLunaaduerticem horizontis, dum uidelicet in principio Cancri & Boreo limis te fuerit,qute iam numeris prefciri poterant.Inuenit ergo tunc per in (frumentum quoddam , quod parallaticum uocat, ad commutationes Lunae deprehendendas fabricatum, duabus folum partibus &1 odiaua partis i uerticc minimam cius diftan* tiam,circa quam fi quas parallaxis accidi(Tet ,necefle erat per quam modicam fuiile in tam brcuiinterftitio. Demptis igitur duobus gradibus, & octaua parte. a partibus xxx. fcrupu. L vii i.reifant partes xxvui.fcrup.Li.s. quae excedunt maxis mam (igniferi obliquitatem, quae tunc erat partium xxm. fcrup.primorum li. fecundorum xx.in partibus fere quintp integris, quae latitudo Lunxcscteris denicp particularibus ins ueniturufcpmodo congruere. Inftrumentum uero parallatid cum tribus regulis confiat, quarum duae fum longitudine pas res ad minus cubitorum quatuor, 8i tertia aliquanto longior. Hkc Si altera cx prioribus junguntur extremitatibus, reliquae folertiperforatione8i axonijs fiue paxillis in his congruentis bus, ut in eadem fuperficic mobiles in iun&uris illis minime uacillent.In norma autem longiori a centro iuntflure fua: exas retur recta linea per totam eius longitudinem , ex qua fecun= dum diftantiam iuntflurarum quam exatfiifsime fumptam, cas piatur aequalis.Htccdiuidaturin particulas milleaequalcs, ucl in plures fi fieri poteft, quse diuifio extendatur in reliquam