Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/268

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

quam addo priori paraUaxi aequata», & colligantur fcrup.pri ma xl. vn.fecunda xxxi.Sihsec eritparallaxis Luna: in circulo alitudinis qua: lita.

Quomodo parallaxes longitudinis Si latitudinis difeernuntur* Cap. xxvr. | Ifcemitur autem in longitudinem Si latitudinem pa rallaxis (impliciter,(iue qua* inter Solem Si Lunam eft per circumferentias Si angulos fecantium fefe cir culorum, (igniferi Sirius qui per polos eft horizon tis. Quoniam manifeftum eft,quod hic circulus cum ad redos angulos (ignifero incubuerit, nullam efficit longitudinis paral laxim ,fed tota in latitudinem tranlit,eodem latitudinis Si alti* tudinis exiftente circulo. At ubi contingat uicifsim (igniferum horizonti redum infiftere, aceundem fieri cum altitudinis cir culo, tunc Luna latitudinis expers fuerit, non admittit aliam quam longitudinis paraiiaxim. In latitudinem uero diftrada, non euadetaliquam longitudinis commutationem. Qucmad» modum fi (It a b c (ignifer circulus, qui horizonti redus in(iftat,fitc^A polus horizontis. Ipfe igitur orbis abc idem erit, qui circulus altitudinis Lu* na: latitudine carentis, cuius locus fuerit b , eritqj commutatio cius tota b cin longitudinem. Cum uero latitudinem quoqj habuerit deferipto per po los (igniferi circulo dbe, fumptalatitudinc Luna: dB}uelB E,manifeftum eft, qudda dlatus,uef a e, non erit a:quale ipfiAD, nec angulus qui Cubo uel e reatus erit,cum non (int d a, a e,circuli per polos ipfius d b e,& latitudinis aliquid participabit com mutatio,& eo magis quo fuerit Luna uerrici pro* pinquior .Nam manente eadem bafi d e trianguli a d e,latera a o,a e breuiora angulos ad bafim compradiendcnt acutiores.Et quato magis deftiterit Luna a ucrtice,fient anguli ip(i redis fi* miliores.Sitiam (ignifero a bcobliquus altitudinis Luna: cir* culus ds b, non habentis latitudinem, ut in ecliptica fedione,