Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/276

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

fuerimus,qux fit commutatio inter Solem 82 Lunam fecundu longitudinem tempore uera: coniundlionis,fimiliter ad unius horarfpadum praecedentis coniundlionem ueram in orientali, uelfequentis in occidentaliquadrante figniferi,quaeremus ui* fam Lunae a Sole longitudinem,ut intelligamus quatum a Sole Luna feratur in hora fecundum uifum. Per hunc ergo motu horarium cum diuiferimus illam longitudinis commutatione, habebimus differentiam temporis inter uerum,uifumc£ coitu, Quae dum auferatur a tempore uerae coniundlionis in parte fis gniferi orientali,uel addatur in occidua (nam illicconiuncTtio uifa praecedit uera,illic fequitur)exibit tempus uera: coniundti otiis quarfitum.Ad hoc ergo tempus,numerabimus latitudine Lunae uifam a Sole,fiuedilfantiam centrorum Solis 82 Luna: uifibilis coniun&ionis deducia parallaxi Solis.Haec latitudo fi maior fuerit dimidio diametrorum Solis 82 Lunae,non fubibit Sol edipfim,fi minor, fubibit.Et ex his manifeftum eft.qndd fi Luna tempore uerae coniunAionis parallaxim longitudinis non fecerit aliquam, iam eadem erit uifa ac uera copula, quod circa nonagefimum gradum figniferi ab oriente uel occidente fumptum contingit.

Quantus fuerit Solis Lunsefcpdefetfhis. Cap. xxxi.

Oftquam ergo cognouerimus Solem Uel Lunam defeduram,facile etiam fciemus,quantus fuerit ipfo rum defedus.In Sole quidem per latitudine uifam, quae eft inter Solem 82 Lunam tempore uifibilis co pulac.Si enimfubtraxerimusipfam a dimidio diametroru So-fis 82 Lting,relinquitur quod i Sole fecundu diametru deficiet, quodcumultiplicauerimus perxu. 82exaggeratum diuiferi» mus per diametru Solis, habebimus numeru digitoru deficien tium.Qudd fi inter Solem 82 Luna nulla fuerit latitudo, totus Sol deficiet,uel tantum eius.quantu Luna obtegere poterit. Eo dem fere modo 82 in lunari defedhi,nifi qudd pro latitudine u j fa,urimur cius fimpliri,qua dempta a dimidio diametroru Luna: 82 umbrsc,remanet pars Lunae deficies,dummodo latitudo