Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/277

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

Lutix non fuerit minor dimidio diametroru in Lun a; diame= tro,tota enim tunc deficiet,ac infuper minor latitudo add et eci am moram in tenebris aliquam,qug tum maxima erit,cum n ul la fuerit latitudo,quodcofiderantibus eflTeputo liquidifsimu, Igitur in particulari Luna; defedu,cu partem deficientem mul tiplicauerimus in duodecim,producffumfcgdiuiferimus per dia metrum Lunae,habebimus numerum digitorum deficientiu, non aliter quam in Sole didum cft«

Ad praznofcendum quantifper duraturus fic defedus. Cap, xxxii.

Eftat Didere quantum duratura fit eclipfis.Vbi no tandum eft,quod circumferentrjs,que inter Solem, Lunam,SC umbram contingunt, utimur tanquam lineis redis,ob eorum paruitatem,qua nihil differ* ^euidentur a redo.Sumpto igitur centro Solis & umbra; in* figno,& linea b c pro tranficu Lunae,cu i us centrum contingen tis Solem uel umbram in principio incidentia: fic b , in fine ex= purgationis c,connedantur a b,b c, & ipfi bcperpendicularis mittatur ad. Manife* ftumeft,quddcum centrum Luna: fuerit in D,erit medium edipfi9,cft enim a d bre b uifsima aliorum ab a defeendetium, 8C b d squalis ipfi d c,quoniam&ipfs a b, ac squales (unt,quscon dant utraque b dimidio diametrorum Solis 8t Luns infola* ri,atque Luns & umbrs in lunari edipfi,etAD eft latitudo Luns uera uel uifa in medio edipfis.Cum igitur quod ex a d fic quadratu, fubtraxerimus ab ipfius a b quadrato, relinqui* tur quod ex b d : dabitur ergo bd longitudine. Quod cum di* uiferimus per horariu Luns motu ueru in ipfius defedu,uel ui fibile in (olari,habebimus tempus dimidis durationis.Sed q* niam Luna fspenumero mora facit in medqs tenebris, qd acci* dit,quado dimidiu aggregati diametroru Luns 8£ umbrs ex cefferit latitudine Luns plus cp fuerit dimetiens eius, ut dixi* mus.Cu igitur pofuerimus b centru Luns in principio totius