Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/280

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est
NICOLAI COPERNICI
REVOLUTIONUM
LIBER QUINTUS.

HACTENUS terrae circa Solem, ac Luna: arca terram abfoluimus reuolutioncs. Aggredimur modo quincp errantium ftellarum motus,quorum orbium ordinem & magnitudines ipfa terra: mobilitas confenlu mirabili,ac certa Tymmeiria conne&it, ut in primo libro fummatim recenfuimus,dum offenderemus, quod orbes ipfi non circa terram, fed magis circa Solem centra fua habercnt.Supereft igitur,ut haecomnia iTngilIatim,Sd euiden-tius demonftremus, faciamusq? promifsis, quantum in nobis eft,fatis,adhibitis pratfertim apparentibus experimentis, qua: cum ab antiquis,tum a noftris temporibus accepimus , quibus ratio /piorum motuu certior habeatur. Denominantur autem hxz quincp fidsraapud Timamm Platonis fecundum fua qdq; Ipeciem.Saturnus Pharnon,quali lucentem uelapparememdi-ccresdatet enim minime ca:teris, citiuscp emergit occulcatus i Sole, Iupiterafplendore Phaeton. Mars Pyrois ab igneo can dore, Venus quandoc£4>a^°f05,quandoq;tCTt{>of,hoc e(I Lu cifer & Vefperugo,prout eadem mane uel uefpere fulferit. De niqj Mercurius a micante uibrantec^ lumine Stilbon, Ferutur 8C ipfi in longitudinem & latitudinem maiori differentia quam Luna

De revolutionibus eorum, & medijs? motibus. Caput I.

Blni longitudinis motus plurimum differentes ap^ parent in ipfis, Vnus eftproprer motum terra: que diximus.Alter cuiufcp proprius.Primum noniniu ria motum commutationis dicere placuit, cumipfc fit qui in omnibus illis ffationes}progrcfsiones,&regressus fa.