Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/299

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

atuf autem primus epicydusinconfequentia,fecundus tantun* dem in diuerfum,in quo demum planetes duplicato refledlatur motu, accident eadem, quae iam diximus.Nec multo aliter,d(j circaLunam, fiue etiam per quemlibet alioru modorum fupra didlorum.Sed elegimus hic eccentri epicydu,eo quod manen* te femper inter Solem &ccetrum,Dinterim mutaffe reperitur, ut in folaribus apparentes oflenfiim efl.Cui quidem mutatio* ni casteris pariter non obfequentibus,necelTee(l in illis aliqua fequi differentiam, quae tametii permodica fit, in Marte ta= men SC Venere percipitur. Qudd igitur lite hypotheles ap=* parentqs fufficiant, ammodoex obferuatis demonflrabimus, idcj! primum de Saturno, Ioue,&Marte, in quibus praxipuu elf,atcj$difficillimum apogarilocum&cD diftantiam inuenit fe,quoniam per ea cartcra facile demon lirantur. In his autem eo fere modo utcmur,quo circa Lunam ufi fumus. Nempe trium oppofitfonum folarium antiquarum,ad totidem nouarum facta comparatione quas acronychias ipfarum fulfioncs Grxci appel!ant,nos extrema odiis,dum uidelicetplanetalineam re diam medi) motus Solis inciderit.Soli oppofitus, ubi omni il* Ia diffejrentia,quam motus telluris ingerit,exuitur. Talia quip pelocaexobferuationibuscapiunturperinflrumenta aflrola* jbica.ut fupra expofitumefl.Adhibita etiam fupputatione So* lis,donec conftiterit ad eiusoppofitum planetam peruenifie.

Saturnini motus demonflrationes. Cap. v,

NcipiamusigituraSaturno, affumptis tribus Io* cis acronychijs olim ab Ptolemseo obferuatis.Qiio rum primus erat anno xi, Adriani, menfe Me* chyr, die cius feptimo, prima hora nodlis.Chrifli anno cxxvn. die feptimo Calendis. Aprilis,horis xvti.se* qualibus, i media nodle tranfadlis, ad meridianum Craco* uienfem habita ratione, quem una hora di flare ab Alexan* dria inuenimus. Inuentus efl autem locus flellsc partibus CLXXiiu. fcrup.XL.fere.ad fixarum flellarum fpha:ram (ad qua hsec omnia referimus,tanquaprincipiu azqualitatis) quo*