Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/318

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

atqjalfis circuli circumferentrjs non eodem modo quod qua?* ruur prouenirc.Necalitcr louis motum aequalitatis&apparcn ticc pofstbile erat componere in his tribus terminis propofitis, ac deinde omnibus, nili fcqueremur totam centrorum egrefsio nem eccentrotetisa Ptolcmxo proditam part. v. fcrup.xxx; quarum quar cx centro eccentri fuerint LX.fed quarum fuerint joooo.funt 9j^.Quodq; fint circumferentiae a fumma abfidcad acronychium primum part.xL v.fcrup.i i.ab infima abfide ad lecudumpart.lxiii i.fcrup.XLit*8£a tertio acronydro ad fum mam abfida part.XLix.fcrup.vni.Repetatur enim figura fu*

perior eccenrrepicy» cli), quatenus tamen huic exemplo cogru at.Erut igitur pro do drantetotius difian* tiac centrorum iuxta hypothefim noftram in d e part 687. & pro reliquo quadrante in epicyclio part.229. q rum f d fuerit joooo. Cum igitur adf an= ^gulus luerit partium XLV.fcrup.u.erit tri angulum a d e duoru laterumdatoruad d e,cum angulo ad e, quibus ofiendetur a e tertium latus effe part. 70496. quarum efi ad ;o*oo.Et das angulus duae partes, xxxix.fcrupula.Et quoniam angulus dak ponitur a?qualis ip fi a d F,erit totus eak part. x l vti.fcrup.xxxi 11 t.cum quo cti* am duo latera dantur a k,a e,trianguli a e k, qux reddunt an* gulum a e x,fcrup,L vi i.quicum ablatus fuerit cx kdf , unacu eo,quilubd a srelinquit k ED,part.XLi.fcrup.xxvi.in prima furamte nodis fulfione.Similiter ofiendetur in triangulo bdb,