Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/320

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

mafix cornutatiois Iouis xqualrs fuerit in partibus e lxxxt i r. fcrup.luo ucro motu in part.cr x.fcrup. l ii.Et quod apogeum cccentri iam fit in CLix.fcre partibus a cornu Arietis ftellat/, quod erat inquirendum»

Comprobatio xqualis motus Iouis» Cap» xn. T iam fuperius uifum cft,qudd in ultima triu fume mas nocftis fuliionum i Ptolemaeo confideratarum, Iouis ftella fuerit motu fuo medio in quatuor parr. Lvm.fcrup. cum anomalia commutationum part. axxxi i.fcrup.xlvi i.Quibus c5ftat,qudd in mediotempoc reutriufqj obferuatiSis effluxerint in motu comutatiois Iouis fupra plenas reuolutiones pars una,ferup. v,& in motu fuo par tes fere cmj.fcrup. liii i.T empus autem quod intercid it ab an no primo Antonini,dic xx.mcfis Athyr itgyptioru, poft ho ras quinq? i media node fequenti.ufq; ad annum Chrifti m. d* xx jx.ac ipfasCalend.Februari}.horas xix.poft medium no dis praxedentis, funt anni ^Egypti) M.ccc.xcn.diesxcix». ferup.diei xxx vn.cui etiam tempori fecundum r umerum fu» pra expolitu refpondet fimilircrgradusunus,fcrup» v. poftrce uolutiones integras,qbus terra Ione aequalibus millies bis cctv= ties,bis(^ trigefies fepties cofecuta prax>ccupauit,ficq? numerus uifu copertis cofentiens Cfrtusexaminatusq; habetur. Sub hoc quocp tempore manifeflu iam eft,qu6d fumma infimaq;abfis cccetri permutata: funtin cofequentia grad.n i /,s. Diftributio coa:quaca concedit trecentis annis, gradum unum proxime. Loca motus Iouis aflignanda, Cap. xm. «ii Voniam uero tempus ab ultima trium obferuatio-num anno primo Antonini, xx.die melis Athyr, quatuor horis a media node fequente, afeendendo llS^j^vgiad principium annorum Chrifti, funt anni ptq cxxxvi.dics ccc.xmi.fcrup»x.fub quibus medius com» mutationum motus funt partes lxxiiii. ferup. xxxi. Qua: