Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/352

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

Virgims,culatitudine Borea part.i.medietate 8Z tertia, eratep tunc ftella in principio occultationis matutina:, du per pra?cc* dentes die* continue dccreuiilct matutina.Erat igitur a princi pio annoru Chrifti anni m.cccc. xci..£gyptij,d/es ccl vii j. fcrup»xn.s.& locus Solis medius fimplexpart.cxnx. ferup» XLvni.Scdab tcquino&io Verno in xxvi. Virginis.lcrup. x l vi i.nnde & diftan tia Mercuri) erat part.x j 1i.& quarta fere Secundus erat anno Chrifti m.d.iiii. v. Idus Januari), horis a media nofte vi.s.dum ccelu mediaret Norimbcrga: x.Scor* prj,obferuatus a Ioanne Schonero, cui apparuit ftella in part. m.& tertia Capricorni,Borea ferup.xl v.Erac aut Solis, Iccun dum numeratione,locus medius ab cquinoctio Verno in part. xx VII.& ferup. vi i. Aquari),que Mercurius matutinis prarce* dcbat,part.xxni.fcrup.XLii. Tertia quoepab eodem Ioanne obferuatio,eodem£p anno m.d.iiii.xv.Calend.Aprilis ,qua inucnit Mercuriuin part.xx vi.cum decima unius grad, Arie tis,Boreum tribus fere gradibus,du ccelu Norimbergx medi aretxxv.Cancriperarmillasadeandcpallaliti) ftella compa* ratas,horis a meridie vn.s.in cj tepore Solis locus medius ab a?quinoftio Verno part. v.fcrup.xxxix. Arietis,ad que Mer* curius uefperiinus a Sole part.xxi.fcru.xvn.Sunt igitur apri mo loco ad fecundu anni jEgyptij x i i.dics cxx v.ferup. ii i. fc cund.XL v.in quibus motus Solis fimplex eft part.cxx.fcrup, xmr.anomalia: comutationis Mercuri) cccxvi.fcrup(i.In fe* cundointcruallofuntdies Lxix.ftru.xxxi.fecund. xlv.Io* cus Solis medius limplex part. lx vi i i.fcru.x x x i i . anomalia Mercuri) media commutationis parc.ccxvi.Exhisigilur tris busobferuatisuolumusprohodiernotempore Mercuri) cur* fus examinare,in quibus concedendum putamus comenfurati*» ones circuloru manfifle a Ptolemaeo etia nunc,cu 8C in alijs non inucniantur in hac parte fefellilfe priores bonos authores, fi cu his etia abfidis eccentri loeu habuerimus,nihil praeterea defide raretur, in apparente motu huius quoqt ftellae. Aflumpfimus aute fumma: abfidis loeu in part. ccxi.s. hoccft in xxvui.s. grad.figniScorpij.neqjenim minore licuit acceptare fine pra> iudicioobferuatoru.lta fiquidem habebimus anomalia eccetr/,