Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/353

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

diftantiam Inquam medi) motus Solis ab apoga:o in primo termino part.ccxcviti.fcrup.xv.Infccundopart.LVin.fcru. xxix.ln tertio part.cxxvii/crup.i. Defcribatur ergo figura fecundum modumpriorem,nifiquodacbangulusconft.cu&= turpart.Lxr.fcru. xlv Quibus linea medi) mo tus Solis praecedebat a» pogaeu in prima obfer» natione, & caetera quae deinde fequutur, iuxta hypothefim. Et quonia r c datur part.^62. qui buseftAc,)oooo,8fan* gulus qui fub t b c in tri angulo b c 1,dabitur eti am angulus c b i , Keft part. iii. ferup. xxx v.

Atcg 1 Elatus, jojfip.qli um eft e c,;oooo.qualiu eft etia 1 f,2) js.Sunt igi tur 8C in triangulo b f r, duo latera,rationem ha bentia datam. Angulus aut b 1 f,part. cxxm.s, nempe duplum ipfi a g Ecxpr<eftruchs,&cj fe

quitur ci F,part. l vi.s.Totus ergo b i f pariiu eft exuit, feru. XL.IgiturSi fub 1 e f partis eft unius,ferup. v. & latus parr. j0)7).hinc & angulus c f part.i i.s. Vt aut fciamus quantu per motu acceflus 8C receflus» accreuerit orbis, cuius ccntru eft f,ab apogaeo uel perigaeo,exponatur circulus paruulus quadrifaria fe<ftusper diametros l, m,n R.in centro o,& capiatur angulus p o m,duplus ipfi a c b,nempe part. cxx 11 i.s.& a p figno perpen dicularisagaturipfiLM.qusefitP s.Erit igitur, fecundum ratio nem data,o p fiue aequalis ci e o ad o s,id eft j 0000,ad Sj-f9, fiC 790 ad )of,quarfimul conftituutt.s,part.29f,qualiufuntAc,