Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/372

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

citate terra;,atfta reda linea per u/fum noftrum, orbem magnu fic fccct, ut dimidia fedionis quae in orbe, ad eam quae i Itella ad uifum noftrum in propinquiori Si conuexa orbis fuperficie conftitutu ratione habeat,quam motus ftellead terrae uelocita tem,eo tunc loci uifui noftro ftantis imaginem ftclla pra?fefe* ret.Quodfiledionis dimidia, qua; in circulo, ficut didueft, maiorem habuerit rationem ad reliquum exterius fegmentu, quim uelocitas terrae,ad uclocitatcm Veneris ucl Mercuri), ft ue motus aliquorum trium fupcriorumad uclocitatem terrae, progredietur fidus in conftquctia.Sin minor ratio fuerit,retro cedet in prsecedentia. Quibus demonftrandis Apoloniusles mation quoddam aftumit,fcd ad immobilitatis terre hypothe fim,quod nihilo fecius etiam noftris congruit prindpijs in mo bilitate telluris,quo propterea nos etiam uremur. Etpoftumus ipfum pronuntiare iu hanc formam. Si trianguli maius latus ita fecetur,ut unum Tegmentorum non fit minus lateri fibi con iundo,eritipfius fegmenti ad reliquum fegmen* o tum maior ratio,quam angulorum ad ipfum latus fedum conftitutorum ordine reciproco.Sit inqua trianguli abc, maius latusBC,inquofi capiatur c D,non minus quam a c,aio quod c d ad b d maio^ rem rationem habebit,quam fub abc angulus, ad cum qui fub b c a anguium. Dcmonftratur autem hoc modo.Compleatur enim parallelogrammum a d c b, Si extcnfce b a & c b coincidant in f figno. Quoniam igitur a b non eft minor ipfi a c, centro igitur a diftatiafcp a e deferiptus circulus,per c tran fibitucl fupra ipfum,tranfeat modo per c, qui fit a b c.Cumc^ maius fit a e f triangulum ipfi a e g fe* &ori:minus autem a ec triangulum fctftori a e o, maiorem habecrationemaef triangulum ad ab c,quam a e g feiftor ad a e c fetftorem. Sed ut a e f triangulum ad a e c, fic f e bafis ad e c. maiorem ergo rationem habet f e ad EC,quam fub f a e an« gulus,ad e a c anguIum.Sed ut f e ad e c.ita c d ad d b . zequalis enim eft f ab angulus ipfi a b c,cj ucro fub e a c ipfi b c a , Igitur