Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/373

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

SI c d ad d b maiorem habet rationem, quam fub a b c angulus, ad cum qui fub a c B.Manifeftum eft autem,qudd multo maior erit ratio,fi no aequalis affumatur cd ipfi a c,hoc eft a E,fed ma ior illi ponitur.Efto iam circulus Veneris uelMcrcurrj a b c fu per d centro,8i extra circulum terra b orca ide centrum d mobilis,8£ ex b ui fu noftro agatur perccntru circuli re dia linea b c d a,Gic^ a remotifsimus i terra locus, c proximus, & ponatur d c ad c b maiore ratione habere o$ mo tus uifus ad uelocitate ftellac.Pofsibi le igitur eft lineX inuenire e f b , ficfe habente,ut dimidia b f ad f a ratione habeat,quam motus uifus adcurfum ftcllze.ipla enim e f b linea a centro d remota in f b minuitur,SC in e f auge tur, donec occurrat poftulata. Dico qudd in rfigno fidus conftitutu fta* tionis fpecicm nobis efficiet,ST quan= tulumcucpdefumpferimus ab utracp pteipfius f circufercntiS,uerfus apo^ gaeum quidem fumptam progrcfsiua inueniemus,ad perigscu uero regref-fiuam.Capiatur enim primu uerfus apogxu contingens f g cir cumferentia,& extendatur bok,& conediatur b g,d g,d f:Quo* niam igitur trianguli bge maioris b e lateris,maius eft fegmen tum b f cp b g,maiorem ratione habet b f ad e r,quam fub f e c angulus ad eu qui fub g b f anguIu.Proinde 8i dimidia ipfius b f ad f e maiorem habet ratione,cp fub f e G angulus, ad duplu c b f anguli,id eft g d f angulum:ratio aut dimidiae ipfius b f ad b E.eadem eft quae motus terrae ad curfum fideris,minore ergo ratione habet q fub f e g angulus ad g d f, cjj uelocitas terrae ad uelocitate fideris. Angulus igitur qui eandem rationem habec ad f d g angulum, quam motus terrae ad fideris curfum,maior eft ipfi f b g . Sit igitur fu aequalis, in tempore igitur quo g t circuferentia orbis ftcllapertrafiuiqcxiftimabitur in eo uifus