Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/374

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

no fler contrarium illius fpacium pertranfifte,quod efl interii neas e f Si e i..Manifeftum,qudd in xquali tempore quo g f dr cumferentia ad uifum noftrum flellam in pra:cedentiatranftu Iit fubangulum f eo minore, telluris tranfitusretraxiteam in confequentia fub fel maiore, adeo ut ftclla relidta adhuc fub g e l angulo,82 poftpofita,nondum ftctiffc uidcatur, Manifc* Ilum efl autem,quod per eadem media demonflrabitur cotra* rium. Si in eadem defcriptione, ipfius g k dimidiam ad g e po fuerimus,habere rationem,quam habet motus terra: ad ueloci* tatem planctae. Circumferentiam uero a F,periga:ura uerfus ab e k redta linea affumpfcrimus,conexa enim k f faciente^ trian* gulu k e F,in quo a e defignatur maior quam e f,minorem ha* bebit ratione k g ad g e,quam f e g angulus ad f k g. Sic quoq? dimidia ipfius k g ad g f, minorem habet rationem quam f e g angulus ad duplum ipfius fk g, hoc eft, ad gdf angulum uicif fim ut prius eft dcmonflratum.Et colligetur per eadem,quod a d f angulus minorem habeat rationem ad f eg angulum,quam ftellac uelocitas ad uifus uelocitatem. Jtacp eandem habentibus ration em,fa<flo maiore ei qui fub g d f angulo,maiorem quoqj in prarcedentia grefTum quam progrefsio pofcit,ftelIa perficiet Ex his etiam manifeftum eft,quod fi aflumpferimus circumfe* renuas ecquales f c 82 c L.erit in l figno ftatio fecunda, dudta fi quidem linea e l w.erit quoq? mediata l m ad i, e eadem ratio, qua: uelocitatis terrae ad ftellx uelocitatem,ficut erat dimidia b f ad f e,82 idcirco f 82 l figna utrafqj ftationes comprghendet, totamcp f c l circumferentiam regrefstuam determinabunt,82 reliquam circuli progrelsiua.Sequitur etiam in quibus diftan* trjs non maiorem habuerit rationem d c ad c e,quam uelocitas terre ad uelocitatem ftellg,necp pofsibilc erit aliam rectam line am ducere in ratione aequali huic,neq$ ftare uel antecedere ftel= la uidebitur.Cum enim in triangulo dbg affumpta fuerit d c re dia,eo minor ipfi b G.minorem rationem habebit ce g angulus ad CDG,quam d credtaadc E,fedipfarumDcad c e non eft ma ior ratio quam uelocitas terra: ad uelocitatem ftella:, minorem igitur rationem habebit etiam c e g angulus ad c d G,quam ue* locitas terra: ad uelocitatem ftclla:. Quod ubi cotigerit progre