Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/375

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

dietur ftella,nec ufcp in orbe planetx circumferetia, g qua repe dareuidcretur,inueniemus.Ha:cde Venere Si Mercurio,q in= tra orbemagnu funt.Deca:teris tribus exterioribus eode mot do demoftrabutur,ea denicp deferiptioe, mutatis folu nominis bus,ut abc orbe magnu terrae ponamus,ac uifus noftri circula tione,in b uero ftella,cuius motus in orbe fuo minor eft quam uifus noftri celeritas in orbe magno. Caeterum procedet de» monftratio per omnia qua: prius.

Quomodo tempora,loca,& circumferentia: regrefsi» onum difeernuntur. Cap. xxxvi.

Orro ii iam orbis,qbus fidera ferunt, erratia eftent homocctri magno orbi,facile coftarct qua: demons ftratioes pollicetur,eade femg exiftete ratioe celeri tatis ftelljad Uifus celeritate,fed eccctri funt,& exin de motus fecundu apparetia diuerli.Qua ob caufam oportebit nos difcretosadarqtosfy motus ubiqp eoru ue locitatisdiffcretias affiimcrc,eisqjin demoftra tioibus uti, 8i non iimplicibus 81 3?qlibus,nili circa medias logitudinescotingat efle ftella,u* bi folumodo mediocri motu ferri uidet in or* be fuo. Oftedemus aut hgc Martis exep!o,qre Iiqru etiarepedatioes exemplo fiet apertiores.

Sit enim orbis magnus a b c , in q uifus nofter uerfat: ftella aut in s ligno,unde agat g ccntru oibis rcifta linea bcda,6Cefb,habueritep di* midia b f ad b f ratione,qua uelocitas ftella: di fereta ad uelocitate uifus,qua ftella fugat.Pro* pofitu eft nobis coperire f c circuferetia, dimi digretrocefsionis liue a b F,ut fciamus quantu ftelladeftiteritiremotilsimoA B,iloco ftatio nc facies,atep angui u fub f b c coprehcfum. ex his em tempus Klocu talis affecftiois ftella: p* dicemus. Ponat aut ftella circa media ablida ctcetri,ubi motus logitudinis Si anomalia: paru differut ab $q libus.Cu igit in ftella Martis qtenus mediocris eius motus fue