Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/377

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


NICOLAI COPERNICI
REVOLUTIONUM
LIBER SEXTUS.

QUAM uim effe&umfcphaberet afTumpta reuolutio terra: in motu apparente longi' tudinis errantium fiderum,8£ in quem ea omniacogatordinem, nempe certum 81 neceflarium pro eo acpotuimus,indicaui mus,R.cliquumeft,uccirca tran(7tus illo» rum fiderum, quibus in latitudinem di* grediutur5occupemur,ofi:edamusi}jquo< modo etiam in his eadem terra: mobilitas exercet imperia, le# gesq?pra:fcripficiIlisetiaminhacparte.Eftautern Si liare pars Icientia: neceflaria,qudd digrefsiones ipforum fiderum ,haud paruam efficiunt circa Ortum Si Occafum apparitiones,occul* lationes ,atq? alia,qua: in uniuerfum fupra expofica funt.diffe» rentiam.Quinetiam uera loca ipforum tunc cognita dicuntur, quando longitudo fimul cum latitudine a fignorum circulo co ftiterit.Qua: igitur prifei Mathematici hic etiam per ftabilita»-tem terra: demonftrafle rati funt, eadem per aflumptam eius mobilitatem maiori fortafie compendio, ac magis appofice fa duri sumus.

De in latitudinem digressu quinque? errantium expositio generalis. Caput I.

DUplices in omnibus bis latitudinis cxpatiationes inueuerunt prifei, duplici cuiufquam ipforum lon gitudinis inaequalitati refpondcntes, Et aliam fi= eri occafione orbium eccentrorum, aliam penes epi cyclos,quorum loco epicydorum unum orbem terra: magnum iam faepe repetitum accepimus. Non qudd orbis ipfe aliquo modo declinet dfigniferi plano femel in perpetuum obtento, cum idem fint,fed qudd orbes illorum fiderum ad hoc inclinentur