Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/378

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est
Nicolai Copernici

tur obliquìtat: non fixa. Qgxquîdem uarims ad molum acre uolurioncs orbis magni terra rcgulzturflggoniazn nero xrzs fu

pzriortsfiaturnusflupiter 6t K/Îarsplfjs qnibufdam kgi bus fe rumur in longixudinem , quàm reliqui duotita quoq; in Iaxim dinîs motu non parurn difFzrunt. Scrutau’ funi. igitnr primum ubi nam zlîèngfil quantîiliorum extrcmilimixzs Borea: laticus dinis , Quos inuenit Pmlemazus in Saturno 6t Ione circa prin: cipium Libratfln Nîartz ucro circa fintm Cancri in apogazo ,13: pcmodum cccenmflNofiris autem tzmporibus inuenimus hos terminos Septzntrionales , Saturno in v n. Scorpi} _ Ioui in x x171 n. LibraqMarxi in xx vu. Lconigprou: etiam apogxa ad nus ufq; permuma (unrJpfum namq; rnotum orbium illors: inrlînationzs 8C cardinzs latitudinum {cquuntuxginter hos m: mino: per quadrantes circulorum femndum difia nxias acqua: tasflue apparmtes uullum prorfus uidentur fata‘: laticudinis abfcelîumpbicunq; comigen‘: tunc effe Ierramlxl his ergo me: dijs longitudinibus intzllxguntur aire in fzfhonz c6muni fuo: rum orbilîcfi fignifzro x16 alixer q‘: Luna in Ieéìicnibus cchpti: I:1's,quas hic nota: Ptolamgus nodogafeendentîà quo flella in gredizur parte: Scptzncrionalcstdefccndcmé, uo rranfmîgrat in AuPrrosNG quòd orbis (ma: magnus idi empzrin plano Iìgniferi manens latitudiné zisaddutax aliqurîfied omuis lati: tudinis digrefiùs cxillîs zlhqui in alijs ab his lods pIurimÎx ua riagquibus appmpinquanti tctragquîdo Soli uidmturop po: fin‘ a: acronyéfigmaîori femper excu mî: abfcelîufif; in quanîq; alia teme pofîtioncln hemicydîo Barco in Box-tam, in Aufin’ ho in Aufirumfléép maiori dìfiriminz " terra acccfiùs 6C re:

cefTus pofiulanQga occafionz cognitfi cîîin dinati 011€ illorum orbilî non eflè fixamjzd quae muxeturquodî librazionis motu reuolutiorxibus orbîs magni terra: ccîmmfurabilLut paulo infa rius dicztunVcnus autem 8C Mztcurius ali-is quibufdam m0: di; uiclentur excurrere 52113 tarncn lcge obfemata ad abfidas mzdîasgxtremasflinfimas . Nam in medijs longitudinibus, quando uideliccz linea madri motus Solis per quadranres difli remi {ùmma nel infima illori abfidgipfat’ Italia? ab eadE h’:

ma medîj morua abfuerim per quadrames non’: orbifi uefper.

tini uel