Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/379

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


tini uel matdtini,nullu in eis inuenerut ab orbe fignoru abfcef* fum, per qd intellexerunt eos tue e fle in feflione comuni orbi» um fignoru & figniferi,qu:e feflio tranflt per illoru apogara <X perigxa.Ec idcirco fuperiores uel inferiores refpedu terra; exi flentes, egrefsiones tunc faciunt manifeftas. Maximas uero ia fummad terra diftantia, hoc eft, arca emerfionem uefpertinam uel occultationem matutinam,ubi Venus maxime Borea uide tur,Mercurius Auftrinus. Ac alternatim in propinquiori terre Joco, quando ueipertini occultantur, uel emergunt matutini, Venus Auflrina eft,Mercurius Boreus.Vice uerfa in loco hu* icoppofitoexiftenteterra,atq5 in altera abfide media,dum ui* delicet anomalia eccentri fuerit part.ccLXx.apparet V enus in maiori £ terra diftantia Auftrina, Mercurius Boreus, ac circa propinquiore terrae locum Venus Borea, Mercurius Auftri* nus.Inconueriione uero terra; ad apogaea horu fideru, inuenic Ptolemaeus Veneri matutina; latitudine Boream, uefpertinae Auftrinam.Id quoqj uicifsim in Mercurio matutino Auftrina, nefpertino Boream.Qua; fimiliter in oppofito perigaei loco co uertutur,ut Venus Lucifer Auftrina uideatur, Velperugo Bo rea,Ai Mercurius matutinus Boreus,uefpertinus Auftrinus, Atqui in his utrifep locis inuenerut Veneris abfccflum Boreu femper maiorem,quam Auftrinu,Mercuri) maiorem Auftri* num qj Boreum.Qua occafioneduplicehocloco rationati fune latitudine,& tres in uniuerfum.Prima,quae in medijs Iongitu* dinibus,Indinatione uocarut. Altera,quae in fumma ac infima abiide,Obliquatione. Ac reliqua huic coniunfla, Deuiatione. Veneri Borea femper,Mercurio Auftrina. Inter hos quatuor terminos inuice comifcent,ac alternatim crefcunt 8C decrefcunt, mutuocp cedut,qbus oibus couenietes afsignabimus occafiocs,

Hypothefes circulorum, quibus hse ftclfse in latitudi* nem feruntur. Cap. 11«

Sfumendu eft igitur in his quincp ftellis, orbes eo* rum ad planum iigniferi indinari,quoru fetftio com munis fit g diametrum ipfiusfigniferi inclinatione