Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/380

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


uariabili fcd regulari.Quoniam in Saturno,Iouc,8£Martean= gulus fe<ffionis,in fctflionc illa tanquam axe librationem quan dam accipic,qualem circa pratcefsioncm ccquinoiflioru demon ftrauimus,Scd fimplicem Si motui commutationis commenfu= rabilem, fub quo augetur Si minuitur certo interuallo. Vt quo tiefcuncp terra proxima fuerit plancta:,nempe acronyifto, maxima contingat orbis planetx inc(inatio,in oppofito minima, in medio mediocristut cum fuerit planeta in limite maxima? Ia titudinis Borea: iiue Auftrina?,multo maior apparet eius latis tudoin propinquitateterra:,quam eius maxima diftantia, Et quamuis htee fola poiTet eflfe caufa huiufcc diuerfi tatis inxqua-lis terra? diftatia,fecundum quod propinquiora maiorauiden tur remotioribus,fed maiori differentia excrefcunt deficiumqj harum ftellarum latitudines, quod fieri non poteft,ni!i etiam orbes illorum in obliquitate fua librctur.Sed ut antea diximus in his qua: librantur,oportet medium quoddam extremorum

accipere. Qua?utaper= tiora fiant,Sit orbis ma gnus, qui in plano figni feri a b c d, centrum ha* bcnsE,ad quem indis nus fit orbis plancta?, cj fit r g k l,media: ac per* manentis declinationis, cuius limes latitudinis Boreus f, AuftrinusK, defeendens fecffionis no dus G,afccdens L,Sc<fh'o comunis b b d, qua? exte datur in reflas lineas g b,d L.Qui quidem quas tuor termini non muten tur,nili ad motum abfi* dum.Intelligatur autem,qudd motus ftella: longitudinis non feratur fub plano ipfius f a drculi.ftd fub alio quoda obliquo ipfi f g homocentro,qui fit o p, quife inuiccm fecem in eadem