Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/381

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


o b, d l reda linea. Dum ergo ftella fub o p orbe feratur, 8C ipfi interdum motu librationis coincidens ipfi f k plano,cranfmi« gratin utrafcp partes,facite^ obid latitudinem apparere uar/a. Sit enim primu ftella in maxima latitudine Borea fub o ligno proxima terra:,in a exiftenti.dCexcrefcet tunc ipfa latitudo ftel lae penes angulum o a f maximae inclinationis o g p orbis. Cu* ius motus acccflus & receftus,quia motui commutationis com menfurabilis exiftit per hypothefim,fi tunc terra fuerit inB.con gruet o in f,8£ minor apparebit ftellac latitudo in eodem loco qu5m prius. Multo etiam minor fi terra in c figno fuerit, tranf» migrabit enim o in extremam & diuerlam librationis fuce par* tem, SC relinquet tan tum, quantum a libratione ablatiua lati* rudinis Borea: fuperfuerit, nempe ab angulo aequali ipfi o g f, Exinde per reliquu hcmicycliu c d a , crelcec latitudo ftellac Bo rea.exiftetis circa f, donecad primu a fignu redierit,unde exi* uerat.Idemproceftusatcp modus erit in ftella meridiana circa k fignum conftituta, fumpto ic terra: motus exordio. Quod fi ftella in altero ouel modo fuerit, acronydus uel fub Sole latens , quamuis tunc plurima inclinatione deftiterint inui* cem orbes f k & o p , nulla propterea latitudo ftellac fentietur, utpote quaefetftionem orbium communem tenuerit. Ex qui* bus, ut arbitror, facile intelligitur, quomodo latitudo planes ta: Borea decrefcat, ab f ad g , & Auftrina 5 g ad k augeatur, qua: ad Ltota euanefeit tranfeat^in Septentriones. Et tres illi fuperiores hoc modo fe habet. A qbus ut inlogitudine fic in lati tudinibus no paru differut Venus & Mercurius,qd fedioes or biucomunesperapogaca habeant & perigaea collocatas, eoru uero maxima: inclinationes ad medias abfidas couertunturli* brameto mutabiles,utilIorufuperioru,fedaliainfuperhi libra tionem fubeut priori difsimilc, Amba: came reuolutionibus tcl Juris funt comenfurabiles.fcd no uno modo.Na prima libratio hoc habet,quod reuolutafemel terra ad illoruabfides motus h' brationis ipfa: bis rcuoluit, axe habes gmanente,fe<ftione qua diximus g apogaca & perigaca, ut qtiefcuq? linea medq motus Solis fuerit in perigaro fiue apogaeo illorum, maximus accidat angulus fe&iois.lnmedrjs aut logitudinibus, minimus femg