Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/382

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


Secunda ucro libratio huic fuperueniens differt ab illa, in eo, quod mobilem axem habens efficit, ut in media longitudine conftituta terra,huc Veneris,Ruc Mercuri}, planeta femper fit in axe,id eft,in fetfiione communi huius libramenti, Maxime «ero deuius,quado apoga:um uel pCrigaeum eius rcfpexeric ter tam Venus in Boream lemper, utdiffumeft, Mercurius Ut Aultrumtcum tamen propter priorem ac fimplicem inclinatio nem latitudine tuc carere debuiffent. Vt exempli gratia. Dum medius Solis motus fuerit ad apogteum Veneris, Si iplain eo* dem loco,manifeftum eft,quod fecundum fimplicem inflexio nem primamqj librationem in communi fedione fui orbis cu plano figniferi nullam tunc admifilset latitudinem,fed fecunda libratio dcuiationem fuam fuper inducitci maximam, habens feciionemfiueaxem per tranfuerfam diametrum orbis eccen* tri,fecans eam qux per fummam ac infimam abfida ad angulos reffos. Si uero eodem tempore fuerit in alterutro quadrante, ac circa abfidas medias fui orbis, tunc axis huiuslibrameti cou gruet cum linea medi} motus Solis.Et ipfa Venus addet refles xioni Borea: dcuiationem maximam,quam Au lirina: reflexio

ni auferet,minoremqj re= linquet i atep hoc modo li bratio deuiationis motui telluris commenfuratur. Quae ut etiamfacilius eas piatur,repetatur orbis ma gnus a b c d , orbis Vene= ris uel Mercurij eccentrus & obliquus ad a b c circu* lum,fecundum inciitiatfo nem aqualem f g,k l.Ho rum fecftio communis f g per apogaeum orbis,quod fit F,&periga:um o.Pona mus primum commodioris caufa demonlirationisipfiuso k f orbiseccentriindinationem,tanquam fimplicem St fixam, uel dum placet mediam inter minimam 8t maximam,nifi qudd f