Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/383

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


g feiflio communis fecunduperigxi Siapogsei motum permu tetur.In qua dum fuerit terra,nempe in a uel c,atq? in eadem fi neaplaneta;manifeftueft,quddnullatuncfaceretlatitudinem, quando omnis latitudo i lateribus eft.In hemicycliis gkfSf l G,quibus planeta in Borea uel Auftros facit acceffus, ut di<flu eft,pro modo inflexionis ipflus fkg circuli ad zodiaci planum Vocantautemhuncplaneta; digreflum obliquatione, alrj re= flexionem.Cum uero terra fuerit in b uel d , hoc eft ad medias abfldas plancta;,erunt cardc latitudines fupra Si infra f k g, & o LF.quasuocantdeclinationes,itacpnomine potius cjjrediffe* runc d prioribus, quibus etia nominibus in locis medijs comis fcentur. Sed quoniam angulus inclinationis horum circulos rum in obliquatione, reperitur effe maior quim in declinatio ne,intellexerunt perquandam librationemidfieri, infleften* tem fe in f g fetflioe, tanqua axe,uti di&um eft in fuperioribus. Cum igitur utrobiqj talem feftionis angulu notu habuerimus, facile ex eoru differentia intelligeremus,quanta fuerit ipfa \i= bratio aminima ad maximajntelligatur iam alius circulus dea uiationis,obliquus ipfl gkf u,homocentrusquidem in Vene* re,eccentrusaut eccentriin Mercurio,ut poftea dicetur, quoru fedio comunis fit r s, tanqua axis huius librationis in circuitu mobilis,earatione,utdumterrain a uel b fuerit,planeta fit in extremo limite deuiationis,ubicuncpferit in Tfigno,&quantu ex a terra progreffum fuerit,tantum planeta fubintelligatur a t remoueri,decrefcente interim obliquitate circuli deuiationis, ut dum terra emcnfafuerit quadrantem ab,intelligatur plane* ta ad nodum perueniffe huius Iatitudinis,id eft in r. Sed coin* cidentibus tunc planis in medio librationis momento ac in di* uerfum nitentibus,reliquu hemicyclium deuiationis,quod pri userat Auftrinum,erumpit in Boream,in quod fuccedens Ve nus Auftro neglefto Septetrioes repetit,nuncp appetitura Au ftrum per hanc libratione.Sicut Mercurius cotrarias fedando partes Auftrinus permanet,qui etia in eo differt, qudd non in homocentro eccentri ,fed ecccntri eccentro libratur.Pro quo cir ca logitudinis motu epicydio ufi fumus in ingqualitatis demon ftratione. V erum quonia illiclogitudo fine latitudine,hic lati