Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/385

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


e f d,quoniam trianguli e f d,datur ratio laterum e f ad t d , cu angulo e f d,habebimus angulum exteriorem datu d f B,'mini* mx inclinationis Au farina;,hinc per differentia utriufcp dedi* nationis tota libratione eccentri ad zodiacu.Quibus etiam an gulis mdinationu latitudines Boreas oppofi* tas ratiocinamur,quales uidelicet fuerint ans guli a f c,8i e g c, qui fi obferuatis confenfe* rint.nos minime erra fle fignificabunt. Exem* plificabimus aute de Marte,eo quod ipfe prae exteris excurrit omnibus in latitudinem, cu= ius latitudinem maximam Aufarinam adnos tauit Ptolemxus partium fere vn. atep hanc in perigxo Martis: Maximam quocp Borea part. mi.fcrup.x x.in apogxo. Nos aut cum acceperimus angulum b g d, part. vi. fcrup.L* inuenimusei reipondetem a f c angulu part. iiii.fcrap.xxx.fere. Cu enim ratio data eg ad b D,fit ficut unum ad unum,fcrup,xxn.fe» curid.xx vi.habebimus ex eis cum angulo b g D.anguIumD EG,part.t.fcrup.Li.fere, inclina tionismaximx Auftrinae. Et quoniam ef ad c E,eft ficut unu ad unu,fcrup.prima.xxxix fccund. Lvn.Sianguluscbf xqualisipfiDE G.part.i.fcrup.ti.fequeturexterior, quem di ximus c f a part.in i.s.exiftente planeta aero nycflo.Similiter in oppofito loco, du cu Sole currit,fi afaumpferimus angulum d f b, ferup. v.ex d h & b f datis lateribus, cum angulo e f o,habebimus an* gu lum e d f,& exteriorem dbg ferup. prope i x.minimx indi// nationis,qui etiam aperiet nobis angulum c g s.Borex latitu* dinis fcrup.^pe vi. Cu ergo reiecerimusminimaindinatione i maxima,hoc cft ix.fcrup.abuna parte,8£ li. ferup. relinquit parsuna,ferup.xtt.Eftfp libratio huius inclinationis, &dimi dia ferup. L.s.ferc.Simili modoalioru duorum Iouis Si Saturni patuerunt anguli inclinationucu latitudinibus. Nempe Iouis inclinatio maxima partis unius, fcru.XLii.minima,gtis unius,