Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/388

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


Quae ut ftngillatim difcerni queadt,incipiemus ab ea,quam de cIinationemuocant,tanquam£fimpIiciori tradatione, eifiqui dem Soli accidit,ut a caeceris interdu feparetur, quod circa me* dias longitudines,circac^ nodos,fecundum examinatoslongi-tudinis motus per quadrantes circuloru conftituta terra ab apo garo & perigaro planetae,cui in propinquitate terrae inucnerut latitudinis partes Auftrinaeucl Boreae in Venere.part vi.fcru. xxn.in Mercurio part. ni i.fcrup. v, In maxima uero diftatia terra: Veneri partem una.fcrup.n. Mercurio part.i.fcru.xL v quibus anguli inclinationu in hoc litu fiunt manifefti per expo fitos Canonesaequationu,quibus Veneris eo loci in fummai terra di flantia part. i.fcrup. 11 .in ima,part. v i.fcrup. xx 11, con gruunt, utrobiqj circumferentia orbis,part.n.s. proxime. Mer curij uero fuperne pars i.fcrup.lXLv.infernepart.ini.fcrup. v. fui orbis circumferent/a part. vi.tu quadrante unius poftular. Vt fit angulus inclinationis orbium, Veneri quidem part. ii.

fcrup.xxx.Mercurq uero part.. vi.cum quadrante,quarum CccLx.funt qutauor redii,quibus in eo fitu particulares queqj Iatitudines,quae fime declinationis, pol# funt explicari, uti modo demoftrabimus & primum inVenere Sit enim in fubie* do circulo lignorum , ac per ccntruredi plani fedio communis a b c,ipla uero d b e fedio communis fuperficici orbis Ve* neris:& edo centru quidem terra? a,orbis autem planetae B,atqj a b e angulus indi* nationis orbis ad figniftrum,& deferipto circa B,orbe dfe G,coniungatur fbg, di= metiens reda ad d e dimetientem. Intelli gatur aut orbis planu ad aflumptumre* dum ita fe habere, ut ipfi d b, ad redos angulos in iplb dudar fint inuicem parab IcIi,Sc circuli fignorum plano, & in ipfo Sola r b G.Propofitum eft ex a b,b c,datis redis lineis cum angulo inclinationis abe dato.inuenirequantuplanctaabicritin latitudinem, Vt uerbi