Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/390

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


fimili ratione declinationis latitudines demonftrabimus per de fcriptione priccedenti fimile.inqua bh circuferentia ponatur part.XL v.ut utracp reftaru h k,k b , taliuitidem capiatur part. «-o^qualiueft h b,70000,fubtenfa.Qualiu igitur fuerit b h cx centro 395-5,ac ipfa a 8,9964,hoc loco prout ex pdemonftraris longitudinu differentiis colligi poteft.Taliu utracp b k & k h e» runtparr.2^9f.8J qnia angulus inclinationis a b B,oftenfus effc part.vj.fcrup.xv.qualiulunccccLx.quatuor re$i. Trianguli igitur retftanguli b k L,datoru anguloru datur bafisx l , earude partiu504.& perpedicularis b t,,2??$jgit S£ reliqua a l,

Sed St l, m,aequalis ipii h K,a^9f.Trianguli igitur a l m angulo & redio cum duobus datis lateribus a m,habebimus fubten

fam a M}part.77;o.5i angulum u ah part.xxi.fcrup.xvi.# ip fe eft profthaphaerefis numerata.Similiter trianguli a h h duo bus lateribus datis a h,8Cm h,aequali k L,redlum in angulum co prehendentibus,coftabitn a h angulus part.it.fcrup. x vi. lati rudinis quaefitae.Quod exquiri libeat,quantu uera: 8t apparen ti profthaphazreli debeatur,fumpto dimetiente parallelogram mi l K,qui cx lateribus nobis colligitur part. 287;. 8t a l,part; ^;S6.qute exhibebunt angulum a H,part.xxi.{crup.xxin.pro fthapha?refis apparentis,qui excedit prius numeratum in feru, fere vn.quae erant demonftranda.

De fecundo in latitudinem tranlitu Veneris St Mercu rq fecundum obliquitatem fuorum orbium in apogaro 8t perigxo. Cap. vi.

J5.C de tranlitu latitudinis horum liderum, qui cir= ca medias longitudines fuorum orbium contingit, quasqj latitudines, decimationes uocari diximus, Nunc de rjs dicendu eft,quae accidut circa perigzea 8! apogsea,quibus ille tertius deuiationis excurfus comifcetur. Non ut in tribusfuperioribus,fcd qui ratione facilius difeerni feparariqj pofsit,ut fequitur.Obferuauit enim Ptolemaeus lati tudines has,tunc maximas apparere, quando Hellae fuerint in Tedlis lineis orbem contingentibus i centro terrae, quod accidit