Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/391

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


in maximis A fole diftatijs matutinis 8C ucfpcrtinis,ut diximus. Inuenitfy Veneris latitudines Boreas maiores triete unius gra dus,quam Auftrinas.Mercurq uero Auftrinas fefqui gradu fe re maiores qu Am Boreas. Sed difficultati & labori calculation u confulereuolcns,accepit fecundum mediam quandam ratione icftertia graduum in diucrfas partes latitudinis,quosgradus ad zodiacum re<flo circa terram Iatitudinesipfazfubtendunt, g quem latitudines definiuntur,praefertim quddnon euidentem propterea errorem profuturum exiftimauit,pro ut etiam mox oftcndemus.Quod fi modo grad. ii.s.tancp a lignorum circu* loabfceflfus hincindearqlescapiamus, excludamuscp interim dcuiationem,eruntdemonftrationes noftrac fimpliciores acfa cilioresjdonec inflexionum latitudines determinauerimus.O= ftendendu igitur eft primum,qudd huius latitudinis excurfus circa conta<flus circuli eccentri maximus contingat,ubietiam Iogitudinis proflha phaereles funt maximx.Efto enim cornu* iris fetfHo planoru zodiaci & circuli eccen cri (lue Veneris,flue Mercurrj,per apoge um Si pcrigxu,in qua capiatur a terne lo cus,atq$ b centru eccetri,CD e f g circuli ad ligniferu obi iqui,utuidelicet retftae lineas quxcuq? ad regios angulos ipfi c o.du&ae angulos coprxhcndant ecquales obliqui tatnaganturfcg a e quide contingens circu Ium a d utiiiqj fecans,ducatur etia i d,e,f lignis perpendiculares,in c a quide ipfae d h,b K,FL,in fubiedlu uero Hgniferi pia* num ipfae dm,bn,f o,8£ coniungantur m h,nk,ol,& infuper a n,a o,a im,ipfae em a o h recfta eft, cu tria eius ligna in duob‘’ fint planis,nempe medq lignorum circuli Si iplius a d h ,rc<5to ad planum (Igniferi,

Quoniam igiturin propofita obliquatio ne longitudinis quidem anguli,qui fub h a m,& k a N,proftha= phxrefcs haru ftcllaru coprxhendut,Latitudinis aut excurfus,