Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/392

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


qui fub d a m ,& e a n. Aio primum,quod e a n angulus latita* dinis,qui in co tactu conftituitur,fitomnium maximus, ubi cti am fere profthapharrefis longitudinis maxima exiftit.Cum es nim fub e a k angulus maior fit omnium,ipfc k e ad e a maiore rationem habebit,cp utracp h d,8I l F,ad utramqj daKfa, Sed ut e k ad e N,iic h d ad d m ,& l f ad f A,a:quales em funt anguli, ficut diximus,quos fubtendur,Si qui circa m n o retfti.Igicur 8i n n ad e a,maiore habet rationc,cp utracp h d,8C o F,ad utramq? DAfidFA:acrurfusquifubDMA,KEN a,Si of a funt anguli res (ff i,maior cil: igitur Si qui (ub e a n angulus,ipfo d AM,accp om nibus eis,qua: hoc modo conftituuntur. Vnde manifeftucif, quod etiam quae fiunt ex hac obliquatione fecundu longitudi» nem inter proflhapha:refcs differentia:,maxima eft,qux in ma ximo tranfi tu determinamur circa e fignum.Nam propter an* gulos,quos fubtendunt aequales h d,k E,Si lf , proportionales iuntadHM,KN,&L o, Cucjj maneat eadem ratio earu ad excef fusfuos,confcquenseft cxceflum e K3iK n,maiore habere rati onem ad e A,cp reliquosad ilmiles ipfi a D.Hincetiam manifes itum elf,quod qua habuerit ratione maxima fecundu longitu dinem profthapha:ref]s,ad latitudinis maximu tranfitu,cande habebunt rationem fegmentoru eccentri fecundum longitudo nem profthapha:refes,ad rranfitusIatitudinis.Quoniam ut k e ad e N,fic Si omnes fimiles ipfis l. f,6i h d , ad fimiles ipfis f o Si di3,quEcdemonftranda proponebantur.

Quales funt anguli obliquationum utriufcp fideris Veneris Si Mercuri), Cap. Tir.

Is ita pramotatis, uideamus quantus utriufqjfidec ris fub inflexione planorum angulus contineatur. Repetitis qua: prius dicla funt,quod inter maxima minimamq$ diftantiam v.partibus uterqj ipforum ut plurimum,Boreus magis Auftrinusqj flerer,in contraria iu* xta orbis politione, Quadoquide Veneris trafitus fiue differe tia manifefta maiore Si minore v.partiu per apogaeum Si peri* g»um eccentri difcefsxone facit,Mercurij uero medietate partis