Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/393

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


pIusminusue.Efto igitur qua; prius fe&io comunis zodiaci 8£ ccccntri a b c,8C defcripto circa b centru orbe obliquo ftella; ad figniferi planu fecundu expolitu modu,educatur ex centro ter xx a d re&a linea tangens orbem in d ligno,4 quo deducatur £ pendiculares in c b E,quide d f, in fubictfhim nero figniferi pia» numdg,&coniungiiturbd,fg,ag.AlTumaturquocpfub dag angulus comprafficndens dimidiu expolita;,fecundu latitudo nem,differentia;,utriuslibet fideris part. 1 r.s.qualiu fecundum quatuorrctftifunt cccLX.Propofitufit angulum obliquitatis planoru utriufqj quantus ipfe fit inuenire,hoc eft, compraehen fum fub d f g angulu.Quonia igitur in ftella Veneris qualium qua; cx centro orbis part.eft^^j.demonftrata eftdiftatia ma ior,quac in apogxo part.jo2o3,8i minor,qua: in perigxo part, 9792 .atep inter has mediapart. 70000. qua alfumi in hanc de* monftratione placuit Ptolema:o,uolenti confulere difficultati SC fe<ftanti,quantu licet,compendia. Vbi enim extrema no fece rintapertam differentia,tutius erat mediu fequi.Igitur a b ad b d,ratione habebit,quam 70000 ad jrjps.&angulusADBeftre* &us,habebemus ergo latus a d,longitudine part.6947. Simili modo, quoniam ut b a ad a d, fic b d ad d f,8£ ipfum d f habebi* mus longitudine part.4997.Rurfus quoniam qui fub d a g an gulus, poniturefle part.n.s.&AGDretftus eft, in triangulo i* gitur datorum angulorum erit d g latus partium earudem 30$, quarum a d eft 6947. Sic quocj? duo latera d f , d g da ta funt,6C d g f angulus retftus, erit angulus inclinationis fiue obliquatio nis d f G,part.m. fcrupul.xxix. At quoniam qui fub d a f an* guli exceflus ad eum qui fub f a g , differentiam fecundum lon gitudinem commutationis fatftam comprxhendit,ilIinc 8i i pfa taxanda eft ex depraehenfis magnitudinibus,Poftquam enim oftenfum eft,quod qualium d g partium eft 303,talium fubteh fa a 0,6947,&d f,4997,cumcp quod cx d g, fit quadratum,ab= latum fuerit ab cis qua: ex utrifep a d 6d f D.remancnt.qua: ab 11-trifeg a g,& g f funt quadrata.Dantur ergo latitudine a g part, 6940,f o,49S3.Quibus autem a Gfuerit 70000,eritFG^jSy.SC angulus f a g part.xL v.fcru. l vii, 8i quarum a d fuerit 70000, erit df,7793,QC angulus d a Fpartiu prope xl vi. Deficit ergo