Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/395

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


gitudine taliu j-joa.fed angulus obliqtatis d f o.inucfus eftpt* 1 u.fcru.xxix.erit reliquu latus d 0,309,qualiii cft ena a 0,7*38 Qualiu igitur a d fuerit ;oooo,taliu erit d 0,427,unde concludi tur dao anguluefTepart.il. fcru.xx vit. in fummaa terra dis flantia. At mxta minima,quoniaqualiueft quaiexcctro orbis b d,7; 93,taliu cft a b,9792,ad qua a d perpendicularis 6644.Et fimiliter ut a b ad a d,8t b d ad d r, datur longitudine o f talium partiu4885.Sed angulusdfc politus cft partiu m.fcru.xxix datur ergo d g part.297,qualium eft etiam ad, 66^q.Et idcirco datorum laterum trianguli daturanguIuSDAGpart.n.fcrup» xxxim.Sed nec in.fcrup.necini.fcrup.tanrtfum,quae inftru mentoru Aftrolabicoru artificio caperetur,bene ergo fe habet, qua;putabatur maxima latitudo deflexionis in fteila Veneris. Aflumatur itide maxima diftatia orbis Mcrcurif.hoceftAB ad b d,ratio qua: >0948 ad 35-73,01 per fimiles prioribus demoftra tiocs colligamus,a d quide part.94f2,D f aut 3085-. Sed hic qc^ d f G,angulu obliquandis proditu habemus part.vn.Re<ftaue ro d a ^ppterea taliu 376, qualiu eft d f^oSj- flue d a, 945-2. Igic 8C in triangulo d a g redtangulo datoru lateru,habebimus angu Ium d a G,part. n.fcru.x vn.^)xime,maxima: digrefsiois in la* titudine.In minima ucro diftatia a b ad b d ratio ponit 905-2 ad 35>3.ea ,ppter ad gt.eft carunde 8377,0 Fatit ? 28 j.Cuaute ob cande obliquatioe ponit d Fad d g ratio, q $ 2 8 3 ad 400. qliu cft etia a d gi.$3;7,unde etia angulus fub d a g, gtiu cft 11. fcruj xl v.Differt igit ab ea qu? fecudu media ratione latitudinis di grcfsioe,hic qqj part.n.s.aflumpta,qu£ in apogco,ad minimu Icru.xiit.qujeuero inperigcoad maximufcru.xv.^pqbusin calculatioe iuxta media ratione unius gtis qdrante,fccundu fen fum ab obferuatis no difFerete hinc inde utemur. His ita demo ftratis atcp etia,cp eade habeat ratione maxima; logitudinis ,p fthapha;refes ad maxiinu latitudinis tranfitu,& in rcliqs orbis fc&ioibus ^fthaphjrefeon partes ad Angulos latitudinis trafi tus omnes nobis ad manus ucniet latitudinu numeri,qua; g ob liquitatemorbis contingunt Veneris & Mercuri}.Std ex duta xat q medio modo inter apogeu 8ipcrig£u,ut diximus,colligu tur,qru oftefa cft maxima latitudo part, 11. s.Profthaphserefis