Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/396

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


autem Veneris maxima eftpart.XL vi.Mcrcurrj uero circiter xx u.Iamqj habemus in tabulis inatqualiu motuu lingulis or» bium fe&ionibus appofitas profihaphxrefes. Quanto igitur quxcp earum minor fuerit maxima,partem illi fi mile in utrotp fidere exiliis u.s.partibuscapiemus,ipfam aferibemus Cano* ni infra exponedo fuis numeris,& hoc modo pticulares quafcp latitudines obliquationum.qua: in fumma & infima abfide illo rum exiftente terra,habebimus explicatas,pro ut etiam in me= dijs quadrantibus longitudinibus^ medijs declinationum laetitudines expofuimus. Qua: uero inter hos quatuor termrs nos contingunt,Mathematica: quidem artis fubtilitatecx pro pofita circulorum hypothefi poterit explicari, non fine labore tamen.Ptolemaeus autem, quantum fieri potuit,ubiqj competi diofus,uidens qudd utraq$ fpecies harum latitudinum fecundu ietota&in omnibus fuis partibus proportionaliter crefcerct &dccrefcerct,adinftar latitudinis lunaris. Duodecies igitur fumendo quaslibet eius partes,eo quod maxima eius latitudo quinqj fit partium ,quinumerus eft xii.parsSexagefimx,fcru pula proportionum ex eis conftituit, quibus non folum in hig duabus ftellis, uerumetiam in tribus fuperioribusutendu pu* tauit, ut infra patebit.

De tertia latitudinis fpccie Veneris 8i Mercuri), qua uocant deuiationem. Cap. vm.

Vibus etia fic expolitis,reftat adhuc de tertio latitu dinis motualicjd dicere,qug eft deuiatio.Hac prio res q terra in medio mudo detinet p ecccntri fimul cu epicydi declinatioefieriexiftimat circa centrum terre,maxime in apoggo uel perigeo coftituto epicydio.In Ve nere p fextante ptis,in Borea femp.Mercurio uero p dodrante femp in Auftro,utante diximus. Nec tame fatis liquet,an <cq« lem femper eandemc^ uoluerint efle talem orbiu inclinatione, id enim numeri illoru indicant, dum iubentfextam femper par tem fcrupuloru proportionaliu accipi £ deuiatione Veneris, Mercurij uero dodrante,Quod Iocu non habet,nifimanferit