Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/397

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


idem femper angulus inclinationis,prout ratio illoru fcrupulo rum exigit,in quo fefe fundant. Quin etia manente eode angu* Io non poterit intelligi, quomodo hxc latitudo illoru fid erii a feflioecomunirefileatin eande repete latitudine,qua pridere liquerit,nifi dicas id fieri per modu refraflionis luminu, ut in opticis.Scd hic de motu agimus,qui inftantaneus no efif,fed ip fi fuapte natura comenfurabilis.Oportetigiturfateri libratio* nem illis inefle,qua: faciat partes circuli permutari in diuerfa, qualem expofuimus.Quam etiam fequi necefle eft,ut illoru nu meri per v.parteuniusgradusin Mercurio difterant.Quomi nus miru uideri debet,fi fecundu noftra quoqj hypothcfim ua* riabilis elt,nec adeo fimplex ha?c latitudo,non tame apparente produces errore,que in omnibus differetqs ficpoteft difcerni, Efto cm in fubieflo plano ad figniferu reflo comunis feflio,in qua fit a cetru cerra», b cen« tru orbis,in maxima minimaue terra; diftan* tia,qui fit c d F,tancp per polos ipfius orbis in clinati. Etquonia inapogaro 66 perigtco,hoc eft,in a b exiftente centro orbis, ftella cxiftit in deuiatione maxima ubicuncp fuerit,fecun* dum circulum parallelu orbi:eftcj$ d f dimcti* ens paralleli ad c b e,dimetiente orbis,quoru communes ponuntur fefliones refloru ad c d r planu.Seccc aute bifariao f in G.eritq? ipfum g ccntru paralleli,SCcoiungaiturBG,a g,a d,8C r F,ponamust^ fub b a g angulu qui coprehen dat lextantc unius gradus in fumma deuiatio ne Vencris.In trianguli igitur a b g,angulo re flo b,habemus rationem laterum a b ad b g,ut A

70000 ad ip.led tota a b c earundem partium eft /7795,66 a breliq 2807,quar^etia dimidie fubtedetiu dupla cd,S£ ef arquales funt ipfi b o.Erut igit anguli c a d feru. vi,66 e AFfcru.fere xv.abeo differetesqui fubB a Gillicfcrup. dunta* xatinuhicv. qua: pleruncp contemnuntur ob exiguitatem* Erit igitur appares deuiatio Veneris in apogaeo 66 periggo ip lius coftituta terra,modico maior uelminor icru,x,in quacucp