Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/15

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


CHKONICON MOSKILDENSE 9

som vistnok er skrevet hen imod Slutningen af sæc. XIII; del er udførligt omtalt i min Udgave af Vitæ Sanctorum Danorum S. 176 11'. Texten til Chronicon Roskildensc findes dér i)aa fol. 45 med — fol. 63", men er ufuldstændig, idet det sidste Blad er gaaet tabt. Dernæst har man O, en Afskrift i Petri Olai Collectanea, codex Arnæmagnæaniis 101, 8^ paa Universitetsbibliotheket i København, fol. 1^5— 159"; Peder Olufsen har intet bemærket om, hvoi fra han har faaet det Haandskrift, han har afskrevet. For øvrigt findes der ogsaa paa forskellige Steder i hans Collectanea Excerpter af Skriftet, men disse Excerpter synes ikke at have nogen videre Betydning for Textfastsættelsen og maa i ethvert Fald benyttes med stor Forsigtighed. Endelig har man S, en Afskrift fra 17. Aarh., forfærdiget af Stephanus Johannis Stephanius og optaget i den Samling af ham, som man almindelig betegner som Systcma Stephanii, og som findes i Universitetsbibliotheket i Upsala i de la Gardies Collection som Num. 25—29 Fol., samlet i eet Bind. Den hele Samling er vistnok skrevet med Stephanius's egen Haand, men til forskellig Tid og med forskelligt Blæk. Fol. 1 er et Titel- blad, hvorpaa han selv har skrevet følgende (foruden noget, han siden har overstreget):

»Chronologiæ Danicæ Systema diffusius, uberiori narratione repræsentans varias rerum Danicarum Chronologias, ex diversis Codicibus MS., juxtå ae aliis monumentis antiquissimis, BONA FIDE (s/c!) collectas, et in unum Volumen redactas studio et opera Stephani Joh: Stephanii.« 

Nærmest efter Titelbladet følger saa først 2 Stykker, nemlig: 1) paa Fol. 2—4: Anonymi Chronologia ab A.C. 821 ad A. 1300 ex anti- quissimo Codice in Merabrana M.S. Regiæ Bibliothecæ Hafniensis, signato E 39 (udgivet af Langebek i S. R. D. Tom. 1, p. 368—72); 2) paa Fol. 5—10: Incerti Auctoris Chronologia ex eodem anti- quissimo in niembrana MS. Codice Bibliothecæ Hafniensis, ab AC. 826 ad A. 1157; dette sidste Stykke er Chronicon Roskildense; Originalen, hvorefter det er afskrevet, har næppe været ældre end fra sæc. XV og er nu tabt, formodentlig gaaet under ved Univer- sitetsbibliothekets Brand 1728. Disse to Stykker har aabenbart fra først af ikke hørt med til Samlingen, da de ikke er regnede med ved Numereringen af den Række Afskrifter, som Samlingen derefter indeholder, i alt 25 Stykker, afskrevne efter forskellige Originaler; de er ogsaa skrevne af Stephanius paa et senere Tids- punkt og med mørkere Blæk end de 25, hvad der fremgaar deraf, at der i Overskrifterne og Texten til disse 25 oftere er gjort Til-

�� �