Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/229

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


COMPENDIVM SAXONIS 211

S. R. D. Tom. II. S. 394-400 (ganske vist med nogle Fejl hist og her, f. Ex. S. 394, L. 4 f. n., hvor der skal læses: quarumlibet parciiim).

Skønt de øvrige 6 libri i Haandskriftet ikke vedkommer os, finder jeg dog under Hensyn til noget, som nedenfor skal omtales, Grund til at sige et Par Ord om de to næstfølgende libri. Liber secundus (Fol. ^1^—11") er en kortfattet Oversigt over Verdens- historien indtil c. 1270; den begynder saaledes: »Sicut sex diebus opera sua deus omnia consummauit et septimo requieuit, ita sex etatibus humanum genus in hoc seculo per successiones temporum operibus suis insigniuit et in septimo sanctos a laboribus suis in se ipso requiescere voluit«; og den slutter saaledes: >A tempore Petri apostoli usque ad papara Innocencium 7."" fuerunt pape .c. nonaginta vnus in ecclesia Romana. A tempore Neronis usque ad Fredericum inclusiue fuerunt imperatores 76.« — Liber terciiis, hvis Indhold i Registret betegnes som Gesta Imperatorum, er en rig Samling Exempla med tilhørende explicatio spiritualis af den Art, som fratres predicalores plejede at bruge i deres Prædikener; mange af Fortællingerne genfindes i den velbekendte Samling Gesta Romanorum, men der er dog ogsaa en hel Del, som er ejen- dommelige for denne Samling.

Eftersom Langebek ved sin Udgave af Compendium og Con- tinuatio ikke har kunnet benytte selve Haandskriftet A, har han i dets Sted maattet nøjes med to Afskrifter af dets Liber primus (og derhos det hele Registrum), som han fandt og som endnu findes i Universitetsbibliotheket. Den ene Afskrift er besørget dels af Thomas Bartholin, dels af Arne Magnusson, dels af en islandsk Afskriver; den udgjorde oprindelig en Del af Bartholiniana Tom. B (fra Side 693 af), men er siden bleven udsondret deraf og ind- bundet for sig, saa at den nu er Ed. 24 / Bartholiniana. Den anden Afskrift, som Arne Magnusson har ladet en af sine islandske Afskrivere besørge, findes nu / den Arnæmagnæanske Samling som Num. 21 Fol. (Kålunds Katalog Num. 38). Jeg har naturligvis ogsaa sét paa disse Afskrifter, men der har ingen Grund været for mig til at gennemgaa dem nøjere eller optage noget fra dem i min Udgave, da jeg jo har kunnet benytte selve Originalen A, hvorfra de stammer; vel finder man hist og her Fejl i Originalen rettede i dem, men til Gengæld er der ogsaa bragt mange nye Fejl ind. En Mærkelighed ved dem maa jeg dog omtale. Umiddelbart efter Afslutningen af Continuatio , forud for Afskriften af Registrum, findes der i Bartholiniana Bd. 24 med Arne Magnussons Haand

�� �