Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/230

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


212 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES

skrevet nogle faa (5) løsrevne Notitser vedrørende Danmarks middelalderlige Historie (om Harald Klak, Normannernes Bo- sættelse i Normandiet, Poppos Jærnbyrd, Philip Augusts Ægteskab med Ingeborg) og derhos et ejendommeligt Stykke de tribus regibus, som ikke har det mindste med Danmarkshistorien at gøre, idet den rex Danorum, som deri omtales, lige saa godt kunde have været Konge i et hvilket som helst andet Land. Ganske de samme Stykker findes ogsaa i den anden Afskrift (Cod. Årnæmagnæanus 21 Fol), men dér er de skrevne med en anden Haand (vistnok Bartholins) paa nogle løse Blade, som er hæftede ind efter Af- skriftens Slutningsblad ^). Disse Stykker har Langebek optaget i sin Udgave i S. R. D. Tom. II, S. 393-4. Det viser sig, at Stykkerne er plukkede ud af Liber secundus og tertius i A; de 5 Smaanotitser findes dér i Liber secundus henholdsvis paa Fol. 73^ (=A. 74, col. 4) Lin. 5-2 f. n.; Fol. 74«- (=A. 75, col. 3) Lin. 7 f. n. fif.; Fol. 75^ (= A. 76, col. 2) Lin. 27 ff.; Fol. 76«- (A. 77, col. 4) Lin. 8-14 og Lin. 3 f. n. ff.; Stykket de tribus regibus hører til Exempla og findes i Liber tertius Fol. 95\ Alt dette har intet som helst med Compendium Saxonis at gøre, og jeg skal derfor ikke opholde mig el Øjeblik længere derved, men gaa over til at omtale det sidste af de 4 Haandskrifter, jeg har benyttet.

4) S=Codex Archivii Regii Holmiensis, Num. 4 7, 4'°, chartaceus. Om dette Haandskrifls Proveniens véd jeg intet andet, end at det siges at have tilhørt Bibliotheket paa Skokloster og derfra at være kommet ind i Rigsarchivet i Stockholm ^). Det indeholder 11 Læg, hvert paa 12 Blade, og omfatter baade Com- pendium og Continuatio. Det er muligvis lidt yngre end noget af de andre tre Haandskrifter, men stammer dog vistnok omtrent fra Midten af det 15. Aarh. Texten er ogsaa her inddelt paa lignende Maade i Afsnit eller Kapitler, hvis Begyndelsespunkter er mærkede ved rødmalede, større Initialer, men der findes ingen Kapitel- overskrifter undtagen paa eet eneste Sted (S. 217, 10); hvor et Kapitel ender, og dets Slutningsord ikke optager hele den sidste Linie, udfyldes det Rum, der er blevet tilbage, gerne med Tegnene 00 00(^^00 00, tit med et forangaaende & ca. (som dog ikke be-

��') Der findes for øvrigt endnu en tredje Afskrift af A fra 17. Aarh., nemlig i St. Kgl. Bibi. i Kbhvn., GI. Kgl. Samling 818 Fol., som dog hverken indeholder Registnim eller de omtalte Tillæg; det er ogsaa ganske værdiløst.

") Paa Indersiden af Bindet slaar der med sen Skrift disse Ord: merderet . . . .' daler.

�� �