Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/283

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


COMPENDIVM SAXONIS. LIB. V 265

Erico spolialos. Illi ab Oddone familiariler reccpli oinne ciiis propositum audiuerunt; slaluerat eniiii diluciilo, ({iiaiido dul- cior esl sompnus, inuadere naues Erici. Exploralorcs igilur de node latenler ad Ericum redierunl, que aiidiueranl, inli- nianles; qui, perpendens paucitalem suorum, scapham intrans 5 lacile ad naues Oddonis reniigauit easque siihlus lerebrauil, sic([ue lalenler ad snos rediit. Cumque aqua naues Oddonis paulatini intraret, ceperunl paulalim demergi; cunKjne iam pene aqua ad snmmitalem nauis ascendisset, sociique Oddonis aquam exhaurire vellenl, subilo Ericus superuenil el Oddoneni 10 cum suis inler submersionis pericula occidil, ila vi nemo superesset, qui huius facti nunciarel actorem.

IIII. Peracta strage Oddonis in Lessø Ericus insulam vcnit, vbi propter defeclum victualium duas naues in Nor- wegiam remisit; ipse cum vna in Daniam versus regem viani 15 cepit. Cumque ad lilus Syalendie peruenisset, socij eius propler famem pecora secus lilus decoriauerunl ae corpora in nauim proiecerunt; quod cum domini pecorum comperissent, nauigiis predones insequi properabant. Quod aduerlens Ericus corpora per funes in profundum demersit superuenienlibusque 20 incolis perscrulandi nauem licenciam dedit; qui cum nicliil reperissent, reputanles eos innoxios recesserunt; quibus rece- denlibus Ericus de profundo corpora resumpsil. Inlerea innotuil Frolhoni de interitu Oddonis et suorum ; sed nescie- balur, quis huius facli esset aclor. Tune Ericus porlum, a 25 quo non mullum dislabat Frotho, inlrauil. Cuius aduenlum cum Grep audiuisset, feslinus ad mare accessit, vt cum Erico, quem disertissimum audierat, verbis contendere posset; erat

1. oe (= omne) DAS; ee (=esse) V. 2. audiuerunt DV; perce- perunt A; intuebantur S (ergo in conuniini archcUjpo verbum excidcrat; vcnati sunt 5a.ro, malto aptiiis) enini Oddo in dil. S. 3. esset AS. igitur om. S. 4. ad Er. vcniebant AS. audicrant S. nuncianles AS. 8. diniergi DAS. 10. haurire D. 11. cum sociis S. ila vt DA; ita quod S; vt V. 12. auctorem V. 13. Icso V; in lefo insulam ericus AS. 17. circa Iit(t)us AS. dccoriabant A; dcuorabant S. sed in marg. excoriabant S'. 20—21. dimersit. Superuenientesque incole (A: incoli) p. n.l. habuerunt AS. 22. repu- tanles e. i. recesserunt om. AS. 26. mullum non V. 27. accesil D. 28. dissert. V. verbis om. S; verbi(^!) A.

�� �