Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/480

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


462 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES

mutuo commutarent; 298, 9: contraxeran t; 301, 11 — 12: honestatis . . condendorum (— disse to rigtige Læsemaader kan P. O. dog muligvis have taget umiddelbart fra det Exemplar af den fuldstændige Saxo, som han stadig har benyttet ved Siden af Excerptum, og saaledes ogsaa adslållige andre, f. Ex. p. 302, 27 og 303,2, hvor han i sin Text har baade se og siie — ); 325,17: discerpi; 325,28: curam; 342,14: elisit; 355,6: non iniiiste; 360,13: terminarentur; 362,23.27: cultui . . reges; 378,12: (statuit, vt inler proceres primum locum tanquam duces apud regem haberent); 380,19: desidiosam; 392,17: rex Magnus Nonuegie; 404,16: deportauit; 411,4: videns se i bi siispectiim; 411,9: dederant; 411,15: decideret; 411,18: plur. eciam occi- derent; 415, 15: maliciam (eiiis/; 417, 10: (s ed/ dissimulans; 417, 20: \et) episcopi; 418, 17: de suis casu; 419,21: iussis; 420, 19: oborto sudore; 435, 10: Auida spectandi multitudo iumul- tuatur videndi regis desiderio etc.

Hvis jeg i Tide havde agtet tilstrækkeligt paa Texten hos P. O., vilde jeg fra denne have optaget følgende Læsemaader: p. 284,2: (triennio proceres); 288,11: ineb riatiuum; 319,21: se con- tinere; 328,11: non bibisse, (sed sorbuisse/; 328,13: Cumque et hoc s. p. e.; 338,9: interfuerant; 360,1: adiutorem; 376,. 19: si ei aliquod beneplacitum (seruicium/ fecisset; 377,10: in pace {s tåre); S78, \5: ecclesiis; 380,23: regi; 385,26: /if episc. L.; 388, 20: alque aliquos (Saxo: complures) armatos; 410,18: ad K. (iterum) se cont. (Saxo: repetita Canuti milicia); 419,20: (eciam) arma deposuit. Rigtigt havde det maaske ogsaa været fra P. O. at optage p. 350,9: recesserant; 386,24: et tam claram \vocem/, vt; 390,12: extra \menia).

Til disse Rettelser vil jeg gerne her føje et Par af mig selv. P. 217, 18 bør der vist skrives vel (istdf. et) caracteribas ; thi caracteres bruger Forfatteren til at betegne det danske »/?uner«, smlgn. 224,2. P. 220,11 bør der muligvis læses fossatis et vallis istdf. det intetsigende aliis, cfr. 409, 18. 291, 16 er det næppe ganske rigtigt, at der om Helga i hendes Forhold til Guldsmeden siges eratq; ei vxor, men efter q; ei bør vist tilføjes et Compen- diumstegn {.q- eller qi) for quasi {= fere). 350,19 er vistnok nolabile {nobilé) rigtigere end nobile, smlgn. 217,7.16; 253,9; 327, 2; 444, 10. — 413, 15 , burde der vist skrives: Ad quod \m a I u m/ sedandum.

III. Skønt mit Kendskab til Plattysk er ret mangelfuldt, har jeg dog ment, at jeg, saa godt som det nu var mig muligt, maatte

�� �