Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/152

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


142 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES

3 regnantibus (!) Svenone, Canuto et Valdemaro Danorum regibus, sub domino Henrico primo abbate, a beato Bernardo misso.

5 Anno vero salutis 1504., illustrissimo principe Johanne cum consorte sua Christina et hberis Christierno et Francisco hec tria regna gubernante, completa est fabrica chori eiusdem ecclesie, eodem videhcet {tempore}, quo ecclesia in parietibus et testudinibus est consummata, sub vltimo domino Henrico 10 huius domus abbate. Quorum iusticie obliuionem non receperunt.

Anno autem eodem electus est dominus Petrus in abbatem huius ecclesie, in VigiHa Simonis et Jude, prefato Henrico ad monasterium Esromense translato.


�8. tempore addidi.


�II. DE FVNDATIONE MONASTERIORVM VITÆSCHOLÆ. TVTÆVALLIS. AVREÆINSVLÆ.


�FORORD.

1 det Store Kgl. Bibliothek findes i Uldalls Samling under N r. 186 Fol. den eneste nu bevarede Afsltrift af P. J. Resenii Atlas Danicus i 7 vældige Bind (se E. Gigas: Katalog over det St. Kgl. Bibl.'s Haandskrifter, 1. Bind, S. 152 f.). I Værkets 2. Bd. (Descriptio Civitatum Seelandiæ) begynder S. 387 det Afsnit, som har Titlen: »Descriptio Civitatis Slangerupii« ; dertil føjes saa S. 394 IF. et Aiicturiiim de Monasterio Wite-Scholensi, S. Michaelis et aliis. Som Indledning til dette Auctarium staar følgende Ord: »In excutiendis chartis, quæ ad Fridericiburgum Slangerupiumque pertinuere, quædam quoque de aliis locis notabilia occurrerunt, quæ ne pereant inter blattas, hic ad finem licuit (o: libuit) adjicere.«  Af dette Auctarium, der omhandler Grundlæggelsen af de tre Cistercienserklostre Vitskøl, Tvis og Guldholm, er, saa vidt jeg véd, hidtil kun den sidste Del udgiven, nemlig først af Suhm i S. R. D. Tom. V, p. 379 — 83 (med en udførlig Indledning, som man maa læse hos ham selv). Suhm har her aftr^'kt Resens Af- skrift af det middelalderlige, nu tabte Skrift om Grundlæggelsen