Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/21

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


VETVS CHRONICA SIALANDIE 11

Der er dog visse Uoverensstemmelser mellem de Addilamenta, der i C har staaet som Additamenta, og de til dem svarende Notitser, der har været indarbejdede i Texten i X og nu findes saaledes i H ; herom bliver det da nødvendigt at sige nogle Ord. Af de Additamenta, der af Arne kaldes recentiora, er der nogle, der ikke findes i H ; dette kan have (og har vistnok) sin simple Grund deri, at de først er blevne tilføjede i C, efter at X var af- skrevet efter C, idet de altsaa heller ikke har kunnet komme ind i X's Aflægger H; Exempler af denne Art findes i Udgaven her p. 35,12; p. 40,8—16; p. 41,19—20; p. 58,13. Med enkelte af dem er Forholdet ret ejendommeligt og fortjener nærmere Omtale: saaledes har X(H) p. 34, 12 et Add. rec , som blot er optaget i Randen; p. 54, 18 er et Add. rec. kun optaget delvis og i Randen; p. 58, 5 er den første Del af et Add. rec. ikke optaget paa det af Arne angivne Sted, men først lidt senere (p. 58, 8), hvor Arne i Texten har nogle tilsvarende Ord: aabenbart har da Ophavs- manden til X ment, at Tilføjelsen paa det første Sted maatte være urigtig. De øvrige Add. rec. findes derimod optagne i X(H): p. 31,5—7; 34, 24 — 25; 35, 1 — 2; 35,5; 35, 8 (med en lille, vilkaarlig Ændring for at rette paa Texten); p. 47,23; p. 58, 2 — 3; p. 58, 5 (den sidste Del). — Af Additamenta vetusta er de aller- fleste indarbejdede i Texten X(H), men der findes dog visse Und- tagelser. Paa en Række Steder synes Ophavsmanden til X simpelthen at have overset disse Additamenta, saaledes p. 54,9; 68,13 — 14; 71,15 og 25; Verset p. 59,5 — 8 har han vistnok udeladt med Vilje. Mærkeligt er Stedet p. 34, 26—28: her har Skriveren af X set, at Tilføjelsen indeholdt noget galt, idet Erik Emune dér var forvekslet med Erik Plovpenning, og derfor havde han op- rindelig tænkt paa helt at udelade den; bagefter har han imidlertid bestemt sig til at optage den og har saa vistnok tilføjet den i Randen ; derfra har saa siden Skriveren af H optaget den i sin Text, men saaledes, at den er indføjet i et Rum, han oprindelig havde ladet staa tomt, og tilmed er den her indesluttet i en Parenthes. Paa ikke faa Steder har X(H) ved Optagelsen tilladt sig at foretage nogle Smaaændringer i Texten, som det ikke er værd at opholde sig ved ; men af og til er Tilføjelserne ogsaa op- tagne med noget større Ændringer, i en anden Form og med en


�snarere været det hos Birket Smith p. 151, 64 omtalte Membraiihaand- skrift F 42, der foruden en Abbreviatio Saxonis ogsaa har indeholdt Excerpta ex Chronica Sialandiæ, altsaa X; denne sidste Del har været afskreven i det tabte Tom. A. af Bartboliniana: se cod. Arnamagn. 1045, 4*° p. 219 og Kirkehist. Samlinger 3, I p. 307.)