Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/340

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


330 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES

sium Fratris Erasmi Olavi Auctorum, qui utrum soli an plures hane Minoritarum profligatorum historiolam condiderint, ego non dixerim.« 

Skriftet havde tidligere været benyttet af Pontoppidan og Munter, men blev første Gang udgivet af Registrator H. Knudsen (i Kirkehist. Samlinger 1. Bd. Kbhvn. 1849—53, S. 325— 419; ogsaa som Særtryk, Kbhvn. 1851) under Titlen: »En gammel Krønike om Graabrødrenes Udjagelse af deres Klostre i Dan- mark.« Særdeles fortjenstfulde er Knudsens Indledningsbemærk- ninger og særlig hans righoldige oplysende historiske Anmærkninger til Skriftet. Ogsaa Texten har han .gennemgaaende gengivet meget omhyggeligt og rigtigt, om der end hist og her, foruden adskillige Trykfejl, er indløbet en Del Fejllæsninger. Disse Mangler har jeg i min Udgave her søgt at fjerne; ligeledes tror jeg at have læst et Par af de af D udslettede Steder rigtigere, end det hidtil er sket.

En meget respektabel dansk Oversættelse af Skriftet er givet af I. P. Fenger i Dansk Kirketidende, 6. Bind, Kbhvn. 1851 (i Numrene 26 — 29, S. 411 osv.). Delvis er Stykkerne af det ogsaa oversatte af Joh s. Lindbæk i hans ovennævnte Bog paa de behørige Steder.

�� �