Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/458

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


448 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINDRES

gennemrettet den, navnlig ogsaa paa flere Steder i Randen tilføjet Ord, som Afskriveren havde oversprunget; i Randen var der til- føjet en Del Noter, som dog senere er overstregede af Udgiveren, mest Angivelser af Bibelsteder og andre Citater af Forfattere samt enkelte Henvisninger til Saxo, Johannes Magnus o. a.; lignende Henvisninger har K i Randen, men i langt større Omfang. Til dette Stykke slutter sig en af Joh. K. selv skreven Index Rerum et Verbonim, som er aftrykt (med forskellige Fejl) i K. Efter Titelbladet til De prof. Dan. følger saa en ny Dedicatio til Kronprins Frederik, skrevet ligesom den forrige Dedicatio af en anden Haand, men rettet, suppleret og dateret af Udgiveren, dog uden hans Underskrift, som kun findes i K. Til sidst kommer saa Texten til Profectio, pagineret S. 1 — 109, og den dertil sig sluttende Index-, med disse Partier forholder det sig paa lignende Maade som med de tilsvarende forud, kun at Rettelserne i Texten her vistnok hovedsagelig skyldes Udgiveren, og at der her ikke findes nogen Randnoter af den omtalte Art ^). Joh. K.'s Rettelser i Afskriverens Text til Theod. Mon. er i Reglen skrevne ret sirligt, og man kan for det meste se, hvad der oprindelig har staaet; derimod griser Rettelserne i De profectione næsten overalt Manuskriptet slemt til, og tit er det umuligt med Sikkerhed at sige, hvad der fra først af har været skrevet. Men i det hele er Texten paa saare mange Steder meget forskellig fra den, som K byder os, hvorimod den viser det nærmeste Slægtskab med den, der findes i de to andre Textkilder, vi endnu har, og navnlig med den, som herefter først skal omtales, Texten A.

Denne Text A findes i Codex Arnæmagnæanus 98 Fol. paa Universitetsbibliotheket i København^); paa Fol. 1 — 34^ indeholder den Theodoricus Monachus, derefter indtil Fol. Gf De profectione Danorum. At A ikke er afskrevet efter selve det middelalderlige Originalhaandskrift, men efter en Afskrift af Kirchmann, ses især tydeligt af et Par Steder (p. 458,5; 461,15), hvor A inde i Texten har Konjekturer af Kirchmann, som den ukyndige Afskriver, der ofte har mishandlet de latinske Ord, tankeløst har sat ind i den fra Randen af den ham foreliggende Kirchmannske Afskrift. At

��^) Foran i M er løst indlagt to paa Folioark af en anden Haand skrevne, men af B. C. Kirchmann rettede Dedicationes, en til Kronprins Frederik, en anden til Kansler i Holsten Martin Boeckeln, begge skrevne 1680; men de er senere blevne kasserede af Udgiveren og findes ikke i K.

^) Smlgn. Kålunds Katalog over den Arnamagn. Haandskriftsamling, I Bd., S. 67 f. ; Haandskriftet henføres dér til Tiden o. 1650.

�� �