Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/90

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


80 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES

gravene« paa Tavle xi og xii; ved Udgaven her har jeg desuden benyttet fotografiske Gengivelser.

III. Epitaphium Sancti Erici regis. Erik Plovpennings jordiske Levninger blev 1257 mod Slesvigbispens Vilje og under hans Fraværelse med Vold førte bort fra S. Peters Kirke i Slesvig af hans Broder Kong Christoffer I. og bisatte i Ringstedkirken paa det Sted, som Tabula Ringstadiensis angiver. Her fik de dog ikke Lov til at blive liggende; Aar 1520 lod Roskildebispen Lage Urne dem tage op af Graven og indmure i en Pille i den nordre Side af Højchoret, og foran paa Pillen anbragte han en Sand- stensplade, hvori der var indhugget et formodentlig af ham selv forfattet Gravvers i 3 Hexametre og et Pentaraeter (se »Konge- gravene osv.« S. 30 og 69 samt Tavle xvi). Hos Petrus Olai berettes der i Collectanea om dette: »(Erici) sacra ossa postea de sepulcro translata sunt alque loco honorabili ad hoc preparato in muro eiusdem (o: ecclesie b. Virginis) chori venerabiliter collocata per dominum Lagonem episcopum Roskildensem.« Indskriften er udgivet af Huitfeldt (Danmarkskrøniken , Fol., S. 225) og af Heldvader og Pontoppidan i de førnævnte Skrifter, straks efter Ringstedtavlen.

IV. Epitaphia Erici regis dicti Menwet et Ingiburgis regi næ. Disse fandtes og findes til Dels endnu paa den store, smukt graverede Bronzeplade fra det 14. Aarh., som i sin Tid var lagt oven paa dette Kongepars Grav. Den nærmere Beskrivelse af Monumentet maa søges dels i Skriftet »Kongegravene osv.«, S. 33 ff". og S. 69, dels i 1. B. Løfflers: »Gravmonumenterne i Ringsted Kirke«, Kbhvn. 1891, S 6 ff.; en meget smuk Tegning af Pladen, saaledes som den saa' ud i 1855, har Heinrich Hansen leveret i »Kongegravene« Tavle xvii. Staar man ved Fodstykket af Billederne, har man Eriks Billede paa venstre Halvdel af Pladen, Ingeborgs paa højre. Indskriften om Erik begynder midt paa Pladen nede ved hans Fødder og bøjer siden om og gaar op langs med hans højre Side, hvor der nu allerøverst mangler et lille Stykke med Plads til o. 14 Bogstaver og Interpunktionstegn, idet der er sat et Punktum efter hvert enkelt Ord; saa bøjer den atter om og gaar hen over Figurens Hoved, hvor den ender ved Pladens Midte. Paa den anden Side af det Baandornament, som adskiller Pladens to Halvdele, begynder her oppe ved Hovedet Indskriften om Ingeborg; dens andet Stykke, som har strakt sig