Pagina:Tortelli - Orthographia Graeca.djvu/33

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina emendata est


sculptos cum cornibus et urna. somnus, Agamemnon, Mnesteus, de quibus in sequentibus. Nam ut uidebimus. m. praecedentem syllabam terminare non pont subsequente n. item nec subsequente t nisi p interponatur.

N nunq ante aliquam consonantem in eadem syllaba praeponi pont, sed semper subsequitur.

P Antel in eadem syllaba ponitur, ut planus, ante. n. ut terapne patria em, deque Ouidius in epistolis heroidum, Rure terapneo nata puella phrygem, ante r ut pratum, praeda quae teste Gellio libro. xiii. noctium atticarum dicitur corpora ipsa rerum quae capta sunt, manubiae uero appellatae sunt pecuniae a quaestore ex uenditione praedae redactae, ante s teste Prisciano in. viii. ut ipse, scripsi, nupsi, similiter capsa, tametsi a capio deduci uelint. Alii a graeco tractum uolunt, quod em κάμπτρα, et amisisse m cum dici debuisset campsa, ante t ut aptus captus ineptus, pthia patria Achillis, utin sequetibus uidebimus, diphthongus sculptile, quod sculptum dicimus, ut sculptile simulacrum legimus quod sculptum em. Nec inter. m. et. n. ipsum. p. stare nec post. r. in pripicio syllabae aliter sic ut stirps.

Q Ante nullam consonantem in eadem syllaba poni potest, at sane subsequi ut supra vidimus.

R Ante nullam consonantem in eadem syllaba ponitur, sed semper alias subsequitur, ut supra uidimus.

S sequente b in eadem syllaba ponitur, ut asbestus. i. inextinguibilis, asbutes. i. insepultus. ltem sequente c ut scutum. Quin et post c subsequente l in eadem syllaba ponit, ut smaragdus, smyna. Item sequente q ut squalor, sequente p ut spes spera. Quin et post p sequente l ut splendidus uel r ut spretus. Item ante t in eadem syllaba ponit ut status, stennus, castellum qui paruus est uicus muris circundatus. Et a castro descendit quo significatur locus muris munitis, ac etiam urbs teste Seruio super. vi. aenei. At castra in plurali notum est appellari locum i quo milites tentoria fixerunt. Vocatur etiam castellum teste Vlpiano receptaculum illud, quod aquam publicam suscipit. et ut addit Iabolenus, ex quo fistulis aqua ducitur. Quo significato Frontinus de aquae ductibus ad neruam saepissime usus est. Item ponitur s in eadem syllaba ante t sequente l ut stloppus, et est sonus ille qui ex inflatione buccarum erumpit. Persius in penultima satyra: Nec stloppo tu nudas intendis rupere buccas. Vel r ut stratus, structor qui a struendo, hoc est ordinando et componendo deducitur: Vnde dici potest conuiuii compositor. Iuuenalis in. y. satyra, Structorem interea nequa indignatio desit Saltantem spectas, de quo in sequentibus cum de r littera finiente syllabam ante g. pertractabimus clare uidebitur. Quin et ab eodem uerbo strues deducitur, quae praecipue est lignorum. Sane frustum non suscipitur post st in ultima. Vnde luuenalis in satyra Atticus eximiae inquit, Nec frustum cape, et Virg. in primo, Pars in frusta secant. Nam frustra cum r aduerbium est significans incassum, non potest etiam s ante alteram mutarum poni. Verum in fine syllabae omnes liquidae ante s collocantur, ut puls hyems mons ars.

T Ante li eadem syllaba ponitur, ut Tlep olemus Atlas noina sunt propria, de quibus in sequentibus, ante. m. ut Tmolus istmos, de quibus in sequentibus clare habebitur. ante r ut tractus.

X Ante nullam consonantem in eadem syllaba ponitur, sed ante illam omnes liquidae excepta m in fine eiusdem syllabae collocari possunt, ut falx lanx arx.

Z sili mon ante consonantem poni non ualet. Nec ulla duplex in capite syllabae consonante sequente locari pont. Vnde non recte zmaragdus cum z in principio dictionis a nonnullis scribitur, quod Laaucanus in. x. non posse fieri per illud monstrauit quod ait, Et distictasculptos cum conib is et urna. somnus, Agamemnon, Mnesteus, de quibus in sequentibus. Nam ut uidebimus. m. praecedentem syllabam terminare non pont subsequente n. tmm nec subsequente t nisi p interponatur.

N nunq ante aliquam consonantem in eadem syllaba praeponi pont, sed semρ subsequitut

P Antel in eadem syllaba ponitur, ut planus, ante. n. ut terapne patria em, de ̃ CQuidius in epistolis heroidum, Rure terapneo nata puella phrygem, ante r ut pratum, praeda quae teste Gellio libro. xiii. noctium atticarum dicitur corpora ipsa rerum quae capta sunt, manubis uero appellatae sunt pecuniae a quaestore ex uenditione praedae redactae, ante s teste Prisciano in. iIi. ut ipse, scripsi, nupsi, similiter capsa, tametsi a capio deduci uelint. Alii a graeco tractum uolunt, quod em κάaπρα, et amisisse m cum dici debuisset campsa, ante t ut ρptus captus ineptus, pthia patria Achillis, utin sequetibus uidebimus, diphthongus sculptile, quod sculptum dicimus, ut sculptile simulacrum legimus quod sculptum em. Nec inter. m. et. n. ipsum. p. stare nec post. r. in pripicio sylabae alitersic ut stirps.

Q ante nullam consonantem in eadem syllaba poni potest, at sane subsequi ut sutauidimus.

R Ante nullam consonantem in eadem syllaba ponitur, sed semper alias subsequitur, ut supra uidimus.

S sequente b in eadem syllaba ponitur, ut aspestus. i. inextinguibilis, asbutes. i. insepultus. ltem sequente c ut scutum. Quin et post c subsequente lin eadem syllaba ponit, ut smaragdus, smyna. Item sequente q ut squalor, sequente p ut spes spera. Quin et post p sequente l ut splendidus uel r ut spretus. Item ante t in eadem syllaba ponit ut status, stennus, tastellum qui paruus em uicus muris circundatus, Et a castro descendit quo significatur locus muris munitis, ac etiam urbn teste Seruio super. ei. aenei. At castra in plurali notum est appellani loeum s quo milites tentoria fixerunt. Vocatur etiam castellum teste Vlpiano receptaculum illud, quod aquam publicam suscipit. et ut addit Iabolenus, ex quo fistulis aqua ducitur. Quo significato Frontinus de aquae ductibus ad neruam saepissime usus est. Item ponitur s in eadem syllaba ante t sequente lut stloppus, et est sonus ille qui ex inflatione buccarum erumpit. Persius in penultima satyra, Nec stloppo tu nudas intendis ripere buccas. Vel r ut stratus, structor qui a struendo, hoc est ordinando et componendo deducituri Vnde dici porest conuiuii compositor. Iuuenalis in. y. satyra, Structorem interea nequa indignatio desit Saltantem spectas, de quo in sequentibus cum de r littera finiente syllabam ante g. pertractabimus clare uidebitur. Quin et ab eodem uerbo strues deducitur, ouae praecipue est lignorum. Sane frustum non suscipitr post st in ultima. Vnde luuenalis in satyra Atticus eximiae inquit, Nec frustum cape, et Virg. in primo, Par in frusta secant. Nam frustra cum r aduerbium est significans inicassum, non potest etiam s ante alteram mutarum poni. Verum in fine syllabae omnes liquidae ante s collocantur, ut puls hyu mons ars.

T Ante li eadem syllaba ponitur, ut Tlep olemus Atlas noina sunt propria, de quibus in sequentibus, ante. m. ut Tmolus istmos, de quibus in sequentibus clare habebitur. aate r ut tractus.

X Antenullam consonantem in eadem syllaba ponitur, sed ante illam omnes lidae excepta min fine eiusdem syllabae collocar possunt, ut fal lamx arx.

Z si mon ante consonantem poninon ualet. Nec ulla duplex in capite syllsbae tonsonante sequente locaripont. Vnde non recte zmaragdus cum z in principio dictioins a nonnullis scribitur, quod Laaucanus in. x. non posse fier per illud monstrauitquod ait, Et disticta